Font size

Лабораторија за електронска мерења

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за електронска мерења
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, 55
 • Контакт особа: Мр. Мирољуб Пешић, асистент
 • Укупан број запослених и сарадника: 5
 • Телефон: 018/529-211
 • Вебсајт:
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Уопштено

  У саставу Катедре за мерења постоји и функционише лабораторија за електронска мерења, која служи за практичну едукацију студената, али истовремено и за научни и стручни рад и усавршавање наставника и сарадника на катедри из следећих области:
 • Електронска мерења
 • Електронска мерна инструментација

Производи/услуге/технологија (понуда)

 • Мерење фреквенције
 • Мерење временског интервала
 • Мерење угаоне брзине

Референце/Пројекти

 

Списак опреме • AC Milivoltmetar 181A LEADER LMV
 • Audio generator/counter AG 2603-AG LODESTAR 10 Hz – 1000 kHz pravoug/sin
 • Automatic distortion meter DM-3104-A LODESRAR
 • Одвојни регулациони трансформатор ORT-5 Ei
 • Осцилоскоп HAMEG HM 203-5 20 MHz
 • Осцилоскоп HAMEG HM 203-5 20 MHz
 • Сигнал генератор LEADER LSG 17
 • Analog Oscilloscope, Instek GOS-653G
 • Analog Oscilloscope, Instek GOS-6103C
 • Digital Oscilloscope, Instek GDS-1052
 • Digital counter, Instek GFC-8131H
 • Function Generator, Instek SFG-2104
 • Isolation Variable Power Transformer, Metrel MA 4804
 • Switching DC Power Supply, Instek PSP-405
 • Programmable Arbitrary Waveform Generator, HAMEG HM8150

Остале напомене

 

 

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89