Font size

Мерења

Лабораторија за мерне системе

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за мерне системе
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, 64
 • Контакт особа: Др. Драган Раденковић, редовни професор
 • Укупан број запослених и сарадника: 5
 • Телефон: 018/529-604
 • Вебсајт:
 • емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Опширније...

Лабораторија за електромедицину и виртуелну инструментацију

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за електромедицину и виртуелну инструментацију
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, 5
 • Контакт особа: Мр. Милан Симић, асистент
 • Укупан број запослених и сарадника: 6
 • Телефон: 018/529-202
 • Вебсајт:
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Опширније...

Лабораторија за метрологију и мерне системе

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за метрологију и мерне системе
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, 202
 • Контакт особа: Др. Драган Денић, редовни професор
 • Укупан број запослених и сарадника: 5
 • Телефон: 018/529-212
 • Вебсајт:
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Опширније...

Лабораторија за електронска мерења

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за електронска мерења
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, 55
 • Контакт особа: Мр. Мирољуб Пешић, асистент
 • Укупан број запослених и сарадника: 5
 • Телефон: 018/529-211
 • Вебсајт:
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Опширније...

Лабораторија за електрична мерења

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за електрична мерења
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, 55
 • Контакт особа: Др. Драган Живановић, доцент
 • Укупан број запослених и сарадника: 6
 • Телефон: 018/529-211
 • Вебсајт:
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Опширније...

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89