Font size

Лабораторија за електромоторне погоне и вучу

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за електромоторне погоне и вучу
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Лабораторија М1-2
 • Контакт особа: Prof. dr Nebojša Mitrović
 • Укупан број запослених и сарадника: 6
 • Телефон: 018/529-627
 • Вебсајт: http://energetika.elfak.ni.ac.rs/index.php/laboratorije/labemp-2
 • емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Уопштено

  Лабораторија за електромоторне погоне и вучу је научно истраживачка лабораторија. Основана је са циљем да се подспеши научно-истраживачки рад наставника, сарадника и студената из области електромоторних погона. Савремена опрема у лабораторији омогућава унапређење постојећих, развој нових управљачких алгоритама и њихову експерименталну верификацију. Значајан део активности усмерен је ка решавању практичних проблема у индустрији, пројектовању сложених електромеханичких система и њиховој реализацији. Тренд развоја лабораторије огледа се у развоју, примени и пројектовању енергетски ефикасних погона , примени софистицираних енергетских претварача.

Производи/услуге/технологија (понуда)

 • Димензионисање и избор опреме индустријских ЕМП
 • Консултантске услуге (енергетска ефикасност, )
 • Пројектовање електропогона према захтеву наручиоца
 • Израда комплетних електропројеката (лиценце: 350, 352, ПЕ050Е4, ПЕ051Е4, ПЕ052Е4, ПЕ053Е4)
 • Ревизија електропројеката;
 • Надзор над извођењем пројеката
 • Реконструкција постојећих електропогона
 • Израда управљачких програма за ПЛЦ реномираних произвођача
 • Интеграција комплетних система
 • Пуштање у рад електромоторних постројења
 • Обука

Референце/Пројекти

 • 2005. Комплетан електро-пројекат, ПЛЦ управљачки систем и пуштање у рад претоварног моста у шећерани “ТЕ-ТО”, Сента. (МИН Холдинг Цо. а.д. ФИТИП, Ниш).
 • 2007. Комплетан електро-пројекат и ПЛЦ управљачки систем за ДЕРИК КРАН 60/12.5 т, за потребе РБ КОЛУБАРА д.о.о. ЛАЗАРЕВАЦ, “Површински копови Барошевац”, Лазаревац. (МИН Холдинг Цо. а.д. ФИТИП, Ниш).
 • 2007. Реконструкција регулисаних електромоторних погона, ПЛЦ управљачки систем и пуштање у рад крана број 4 у цементари “ЛБФЦ”, Беочин. (МИН Холдинг Цо. а.д. ФИТИП, Ниш).
 • 2008. Реконструкција регулисаних електромоторних погона и управљања алатне машине ШКОДА С200ХЦ (ПЛЦ управљачки систем, извођење радова и пуштање у рад), корисник: КОПЕX МИН-ОПРЕМА а.д., Ниш.
 • 2011. Реконструкција и доградња пумпне станице ниског притиска МЕДИЈАНА, пројектовање, надзор и пуштање у рад (ЈКП Наиссус - Ниш).

Остале напомене

 

 

 

Лабораторија за електромоторне погоне и вучу

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89