Font size

Лабораторија за електричне машине, електромоторне погоне и вучу

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за електричне машине, електромоторне погоне и вучу
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш
 • Контакт особа: Доц. др Милутин П. Петронијевић, дипл. ел. инж, мастер Милан Радић, дипл. ел. инж
 • Укупан број запослених и сарадника: 6
 • Телефон: 018/529-652
 • Вебсајт: energetika.elfak.ni.ac.rs/index.php/laboratorije/labempv
 • емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Уопштено

  Лабораторија за електричне машине, електромоторне погоне и вучу (ЛЕМПВ) је основна наставна лабораторија за студенте са модула Електроенергетика на основним студијама из области електричних машина једносмерне и наизменичне струје, трансформатора и испитивања машина. Сарадници ЛЕМПВ укључени су у велики број научних и стручних пројеката финансираних од стране државе и привреде.

Производи/услуге/технологија (понуда)

  Поред основне примене у извођењу наставе, инфраструктура Лабораторије се користи за пружање услуга испитивања трансформатора и обртних електричних машина називне снаге до 10 kVA (испитивање прототипова и финалних производа).
  Лабораторија располаже преносивим мрежним анализатором ЦИРЦУТОР АР5, који омогућава извођење широког спектра електричних мерења на терену. Једна од најатрактивнијих услуга јесте контрола исправности рада опреме за регистровање потрошње електричне енергије (извршено више од 1000 контола до сада).
  Запослени у лабораторији имају искуство у испитивањима, анализама и пружању консултантских услуга везаних за енергетску ефикасност индустријских процеса, производњу електричне енергије и компензацију реактивне снаге.

Референце/Пројекти

  Репрезентативни пројекти Министарства науке:
 • "Уређај за аутоматско намотавање електромотора и трансформатора" (1998.-1999.).
 • "Развој опреме за електромагнетно третирање зауљених отпадних вода" (2002.-2004.).
 • "Развој мерно-информационих система за праћење и анализу потрошње електричне енергије дистрибутивних трансформаторских станица" (2005.-2008.).
 • "Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности" (2010.-2013.).
  Репрезентативне студије:
 • "Анализа енергетске ефикасности погона ДП "Житопек" Ниш и техничких могућности њеног повећања".
 • "Детаљна анализа постојећег синхроног покретања синхроних машина у ХЕ "Бајина Башта".
 • "Паралелан рад трансформатора 110/35/10 кV, 31.5/31.5/10.5 MVA - анализа проблема са предлогом техничких решења".
 • “Елаборат о извођењу постројења за компензацију реактивне енергије у циљу брзог и ефикасног повећања пропусне моћи ТС “Нишекспрес”.
  Прототипови:
 • Прототип специјалног двополног трофазног асинхроног мотора, 1.5 кW, 3x24 V.
 • Прототип једнофазног трансформатора за високонапонска испитивања са уређајем за регулацију напона.

Остале напомене

 

 

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89