Font size

Лабораторија за електричне инсталације и осветљење

Основни подаци

 • Назив: Лабораторија за електричне инсталације и осветљење
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Л 305
 • Контакт особа: дипл. инж. Драган Вучковић
 • Укупан број запослених и сарадника: 2
 • Телефон: 018/529-305
 • Вебсајт:
 • емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Уопштено

  Лабораторија је првенствено намењена за извођење лабораторијских вежби из предмета Електричне инсталације и осветљење.

Производи/услуге/технологија (понуда)

  Услуге које се могу понудити привреди:
 • Мерење импедансе петље заштитних струјних кругова
 • Мерење отпора изолације
 • Мерење галванске повезаности
 • Мерење отпора распростирања громобранских уземљивача, уземљивача далеководних стубова, уземљивача постројења 10/0,4 кВ површине до једног ара и уземљивача антенских стубова
 • Провера исправности рада ЗУДС-а
 • Мерење великих струја до 1000А
 • Мерење нивоа осветљености
 • Мерење нивоа сјајности (путева, тунела, ...)
 • Мерење расподеле јачине светлости светлосних извора и светиљки
 • Израда пројектне документације за коју је потребна лиценца 350
 • Контола техничке документације за коју је потребна лиценца 350
 • Надзор над извођењем радова за које је потребна лиценца 350
 • Судска вештачења.

Референце/Пројекти

 • Главни пројекат електричне инсталације електро котлова од 780 kW у подстаницама Електронског факултета.
 • Надзор над реконструкцијом електричних инсталација приземља и првог спрата зграде Универзитета у Нишу
 • Вештачење за Први основни суд у Београду.

Остале напомене

 

 

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89