Font size

Научне конференције и скупови

Осим рада на истраживачким и развојним пројектима, Електронски факултет се појављује и као организатор и суорганизатор домаћих и међународних научних скупова на којима редовно узимају учешће како научни радници из наше земље тако и научни радници из целог света. Покровитељи ових научних скупова су између осталих и министарства републике Србије али и међународне организације као што је IEEE. Најзначајнији научни скупови који су организовани на Електронском факултету су: MIEL, TELSIKS, PES, ICEST, SAUM, SSSS и други.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89