Font size

САУМ

 

saum

САУМ – Удружење САУМ (системи, аутоматско управљање и мерења), једно од водећих удружења у области аутоматског управљања у Србији постоји од 1985. године као Aсоцијација Србије за системе, аутоматско управљање и мерења, настало из удружења УСАУМ, које је основано 1980. год. и ради као чланица Савеза инжењера и техничара Србије. САУМ је имао значајне активности, међу којима се посебно издвајају научне конференције које се од 1982. године одржавају сваке треће године и које су постале традиционалне. САУМ конференције су постале веома цењени скупови у домаћим и међународним круговима, који се баве истраживањима и применама знања у областима система, аутоматског управљања и мерења. На ово указује чињеница да је на САУМ конференцијама презентовано око 500 радова, уз учешће великог броја еминентних научника из земље и иностранства. Поред редовних конференција, САУМ је у претходном периоду у Београду одржао и два међународна семинара „AUTOMATION AND ROBOT”, први 1985. год. и други 1987. год. Десета САУМ конференција одржана је у периоду од 10 – 12. новембра 2010. године на Електронском и Машинском факултету у Нишу.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89