Font size

Издања других издавача

Publikacija Preuzimanje
002 ДРАЈИЋ, Душан
Увод у теорију информација и кодовање / Душан Б. Драјић. - Београд : Академска мисао, 2000. - 242 стр. ; 24 цм
004 ЛИТОВСКИ, Ванчо
Пројектовање електронских кола : Симулација, Оптимизација, Тестирање, Физичко пројектовање / Ванчо Литовски. - Врање : ДГИП "Нова Југославија", 2000. - 484 стр. ; 30 цм                                                  
005 МИЛОШЕВИЋ, Ђорђе
Оптички телекомуникациони системи / Ђорђе Милошевић, Михајло Стефановић. - Бања Лука : Електротехнички факултет, 2004. - 335 стр. : граф. прикази ; 23 цм
006 МИТИЋ, Драгутин
Основи електротехнике: електрокинетика у облику методичке збирке задатака. - Ниш : SuperautomatX, 2002. - 164 стр. ; 16x23 цм
 007 МИТИЋ, Драгутин
Основи електротехнике : наизменичне струје у облику методичке збирке задатака / Драгутин Н. Митић. - Ниш : SuperautomatX, 2002. - 157 стр, ; 16x23 цм        
008 МИТИЋ, Драгутин
Основи електротехнике: електромагнетизам у облику методичке збирке задатака / Драгутин Митић. - Ниш : SX Printcopy, 2003. - 160 стр. : илустр. ; 16x24 цм
009 МИТИЋ, Драгутин
Електротехника 1 / Драгутин Н. Митић. - Ниш : Петрограф, 2007. - 274 стр. : граф. прикази ; 24 цм
010 МИТИЋ, Драгутин
Електротехника I у облику методичке збирке задатака / Драгутин Н. Митић. - Ниш : Петрограф, 2007. - 237 стр. : граф. прикази ; 24   цм
011 МИТИЋ, Драгутин
Електротехника I: кроз тест питања / Драгутин Митић. - Ниш : Петрограф, 2008. - 133стр. ; 24 цм
012 МИТИЋ, Драгутин
Електротехника II: кроз тест питања / Драгутин Митић. - Ниш : Петрограф, 2008. - 133стр. ; 24 цм
013 МИТИЋ, Драгутин
Електротехника II / Драгутин Митић. - Ниш : Петрограф, 2008. - 273стр. ; 24 цм
014 МИТИЋ, Драгутин
Електротехника II: у облику методичке збирке задатака / Драгутин Митић. - Ниш : Петрограф, 2008. - 224стр. ; 24 цм
015 СТЕФАНОВИЋ, Лидија
Теорија редова за студенте техничких факултета / Лидија Стефановић, Бранислав Ранђеловић, Марјан Матејић. - Ниш :  Студентски културни центар, 2006. - V, 103 стр. : граф. прикази; 24 цм
 pdfлинк
016 СТЕФАНОВИЋ, Лидија
Диференцијалне једначине за студенте техничких факултета / Лидија Стефановић, Марјан Матејић, Слађана Маринковић. - Ниш : Студентски културни центар, 2006. - VI, 151 стр. : граф. прикази; 25 цм
 pdfлинк
017 СТЕФАНОВИЋ, Лидија
Интеграли: криволинијски, двојни, тројни, површински : за студенте техничких факултета: Део 1/ Лидија Стефановић. - 1. изд. - Ниш : Студентски културни центар, 2008. - VI, 197 стр. : граф. прикази; 25 цм
 pdfлинк
018 СТЕФАНОВИЋ, Лидија
Интеграли: криволинијски, двојни, тројни, површински : за студенте техничких факултета. Део 2 / Лидија Стефановић. - Ниш :  Студентски културни центар, 2009. - VI, 135стр. ; 25 цм           
 pdfлинк
019 СТЕФАНОВИЋ, Лидија
Теорија низова: за студенте техничких факултета / Лидија Стефановић. - 1.изд. - Ниш : СКЦ, 2009. - 179 стр. ; 24 цм
 pdfлинк
020 СТОЈИЛКОВИЋ, Стојан
Нискотемпературна електроника / Стојан Стојилковић. - Београд : Научна књига комерц, 1999. - 539 стр. : илустр. ; 24 цм
021 СТОЈИЛКОВИЋ, Стојан
Материјали за електронику. Основи физике материјала и материјали / Стојан М. Стојилковић. - Београд : Научна књига комерц, 2000. - 382 стр. ; 24 цм
022 СУРУТКА, Јован В.
Електромагнетика / Јован В. Сурутка. - 8. изд. - Београд : Академска мисао, 2006. - 724 стр. : граф. прикази ; 24 цм
023 ТАСИЋ, Драган
Основи електроенергетске кабловске технике : Збирка задатака / Драган Тасић. - 1. изд. - Ниш : Удружење књижевника "Бранко Миљковић", 2003. - 271стр. ; 24 цм
024 ТОШИЋ, Добрило
Увод у нумеричку анализу : са збирком задатака и проблема / Добрило Тошић. - 6. изд. - Београд : Академска мисао, 2004. - ХIII, 355 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 цм
025 ПЕТКОВИЋ, Миодраг
Multipoint Methods for Solving Nonlinear Equations / Миодраг Петковић, Љиљана Петковић, Јована Џунић, Бени Нета . - Elsevier, 2012.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89