Font size

Монографије

025 АЛЕКСИЋ, Славољуб
Диелектрична и полупроводна тела у електромагнетном пољу / Славољуб Алексић, Мирјана Перић. - Ниш : Електронски факултет, 2008. (Едиција : Монографије)

026 ДЕЛЕТИЋ, Симка
Развој савременог друштва / Симка Делетић. - Ниш : Електронски факултет, 2002. (Едиција : Монографије)

027 ДЕНИЋ, Драган
Високо-поуздани енкодери за мерење и одређивање позиције базирани на примени псеудослучајних бинарних секвенци / Драган Денић, Миодраг Арсић. - Ниш : Електронски факултет, 2005. (Едиција: Монографије)

028 ЕФЕКТИ напрезања оксида гејта VDMOS транзистора снаге / Снежана Голубовић...(et al.). - Ниш : Електронски факултет, 2006. (Едиција: Монографије)

029 ЈЕВТИЋ, Милун
Пројектовање поузданих микрорачунарских система / Милун Јевтић. - Ниш : Електронски факултет, 2004. (Едиција: Монографије)

030 МАРКОВИЋ, Вера
Моделовање шума микроталасних транзистора / Вера Марковић. - Ниш : Електронски факултет, 2002. (Едиција: Монографије)

031 МИЛЕНТИЈЕВИЋ, Иван
Пројектовање и примена савијених конфигурабилних семи-систоличких поља / Иван Милентијевић, Владимир Ћирић. - Ниш : Електронски факултет, 2010. – X, 182 стр. ; 24 цм - (Едиција: Монографије)

032 МИТРОВИЋ, Небојша
Имплементација алгоритама за управљање моментом и флуксом асинхроних мотора / Небојша Митровић… (et al.). - Ниш : Електронски факултет, 2009. - 188 стр. : илустр. ; 24 цм. - (Едиција: Монографије)


033 НАУМОВИЋ, Милица
Z-или Delta трансформација? / Милица Б. Наумовић. - Ниш : Електронски факултет, 2002. - 170 стр. ; 24 цм - (Едиција: Монографије)

034 НИКОЛИЋ, Зорица
Перформансе система са проширеним спектром / Зорица Николић. -1. изд. - Ниш : Електронски факултет, 1999. (Едиција: Монографије)

035 НИКОЛИЋ, Зорица
Побољшање перформанси безичних комуникационих система реализованих савременим технологијама / Зорица Николић, Ненад  Милошевић. - Ниш : Електронски факултет, 2009. - 150 стр. : илустр.; 24 цм. - (Едиција: Монографије)

036 ПЕЈОВИЋ, Момчило
Електрични пробој гасова: мерни системи и експериментална истраживања / Момчило Пејовић, Милић Пејовић. - Ниш : Електронски факултет, 2009. - IV, 239 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 цм. - (Едиција: Монографије)

037 ПЕРИЋ, Зоран
Основе векторске квантизације / Зоран Перић. - Ниш : Електронски факултет, 2005. (Едиција: Монографије)

038 ПЕРИЋ, Зоран
Геометријска векторска квантизација / Зоран Перић, Александра Јовановић. - Ниш : Електронски факултет, 2010. - 168 стр. : граф. прикази ; 24 цм. - (Едиција: Монографије)

039 ПЕТКОВИЋ, Миодраг
Нумеричко решавање нелинеарних једначина / Миодраг Петковић...(et al.). - Ниш : Електронски факултет, 2009. - V, 434 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 цм. - (Едиција: Монографије)

040 РАДМАНОВИЋ, Милан
Пројектовање и моделирање сназних ултразвучних претварача / Милан Радмановић, Драган Манчић. - Ниш : Електронски факултет, 2004.  (Едиција: Монографије)

041 РИСТИЋ, Стојан
Транспортни процеси у јако допираном силицијуму / Стојан Ристић, Анета Пријић, Зоран Пријић. - Ниш : Електронски факултет, 2001. (Едиција: Монографије)

042 СТЕФАНОВИЋ, Михајло
Детекција сигнала у белом и обојеном Гаусовом шуму / Михајло Стефановић. - 1. изд. - Ниш : Електронски факултет, 1999. (Едиција: Монографије)

043 СТЕФАНОВИЋ, Михајло
Перформансе дигиталних телекомуникационих система / Михајло Стефановић. - 1. изд.. - Ниш : Електронски факултет, 2000. (Едиција: Монографије)

044 ТАСИЋ, Драган
Утицај потрошње на напонску нестабилност електроенергетског система / Драган Тасић, Никола Рајаковић. - 1. изд. - Ниш : Електронски факултет, 2000. (Едиција: Монографије)

045 ТАСИЋ, Драган
Термички аспекти струје оптеретљивости проводника надземних електроенергетских водова / Драган Тасић. - Ниш : Електронски факултет, 2002. (Едиција : Монографије)

046 ТАСИЋ, Драган
Губици електричне енергије у дистрибутивним мрежама / Драган Тасић, Миодраг Стојановић. - Ниш : Електронски факултет, 2006. (Едиција: Монографије)

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89