Font size

Помоћни уџбеници

001 АНТИЋ, Драган
Приручник за моделирање и симулацију динамичких система /Драган Антић. - 2. проширено и допуњено изд. - Ниш : Електронски факултет, 2006. - 375 стр. ; 24 цм – Едиција Помоћни уџбеници

087 АНТИЋ, Драган
Моделирање и симулација динамичких система / Драган Антић, Братислав Данковић. - Ниш : Електронски факултет, 2001. (Едиција: Помоћни уџбеници)

088 АНТИЋ, Драган
Регулација електромоторних погона: збирка решених задатака /Драган Антић, Дарко Митић, Зоран Јовановић. - Ниш : Електронски факултет, 2010. - 150 стр. : граф. прикази ; 24 цм - (Едиција: Помоћни уџбеници)

089 ВЕЛИЧКОВИЋ, Драгутин
Збирка решених испитних задатака из електромагнетике. Део I / Драгутин Величковић,.../и др./. - Ниш : Електронски факултет, 2000. (Едиција: Помоћни уџбеници)

090 ВОРГУЧИЋ, Александар
Основи електротехнике. Електростатика у облику методичке збирке задатака / Александар Воргучић, Драгутин Митић. - III прерађено издање. - Ниш : Електронски факултет, 2000. (Едиција: Помоћни уџбеници)

091 ВУЧКОВИЋ, Владан
Заштита информација: Приручник / Владан Вучковић, Петар Рајковић. - Ниш : Електронски факултет, 2010. - 83 стр. : граф. прикази ; 24 цм. - (Едиција: Помоћни уџбеници)

092 ГМИТРОВИЋ, Миодраг
Теорија електричних кола: методичка збирка задатака / Миодраг Гмитровић, Радмила Петковић. - 2. изд. - Ниш : Електронски факултет, 1999. (Едиција: Помоћни уџбеници)

093 ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА
Дигитална електроника: Збирка задатака / Бранимир Ђорђевић.../и др./. - Ниш : Електронски факултет, 2001. (Едиција : Помоћни уџбеници)

094 ЂОРЂЕВИЋ-КАЈАН, Слободанка
Практикум за вежбе на рачунару из предмета структуре и базе података: I део: Структуре података / Слободанка Ђорђевић-Кајан, Леонид Стоименов, Александар Димитријевић. - Ниш : Електронски факултет, 2004. (Едиција: Помоћни уџбеници)

095 ЂОРЂЕВИЋ-КАЈАН, Слободанка
Практикум за вежбе на рачунару из предмета Структуре и базе података / II део : Базе података. - Ниш : Електронски факултет, 2004. (Едиција: Помоћни уџбеници)

096 ЂОРЂЕВИЋ-КАЈАН, Слободанка
Структуре података у језику C++. Практикум / Слободанка Ђорђевић-Кајан, Леонид Стоименов, Александар Димитријевић. - Ниш : Електронски факултет, 2005. (Едиција: Помоћни уџбеници)

097 ЈОВАНОВИЋ, Зоран
Регулација електромоторних погона: практикум за лабораторијске вежбе / Зоран Јовановић, Драган Антић, Дарко Митић. - Ниш : Електронски факултет, 2010. - 166 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 цм - (Едиција: Помоћни уџбеници)

098 КОЦИЋ, Љубиша
Функције више променљивих / Љубиша Коцић. - Ниш : Електронски факултет, 2008. (Едиција: Помоћни уџбеници)

099 ЛИТОВСКИ, Ванчо
Збирка задатака из тестирања електронских кола / Ванчо Литовски. - Ниш : Електронски факултет, 2010. - VI, 100 стр. : граф. прикази ; 24 цм. - (Едиција: Помоћни уџбеници)

100 ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРАКТИКУМ
Лабораторијски практикум из предмета Микропроцесорски системи / Татјана Станковић.../et al./. - Ниш : Електронски факултет, 2004.(Едиција: Помоћни уџбеници)

101 МИЛИЋ, Миљана
Практикум лабораторијских вежби из тестирања и дијагностике електронских кола / Миљана Милић, Миона Андрејевић-Стошовић, Ванчо Литовски. - Ниш : Електронски факултет, 2010. - 126 стр. : илустр.; 25 цм. - (Едиција: Помоћни уџбеници)


102 МИЛОВАНОВИЋ, Градимир
Нумеричка математика: збирка решених проблема / Градимир Миловановић, Милан Ковачевић и Миодраг Спалевић. - Ниш : Електронски факултет, 2003. (Едиција: Помоћни уџбеници)

103 МИЛОВАНОВИЋ, Емина
Практикум за лабораторијске вежбе из паралелних рачунарских система / Емина И. Миловановић, Владимир М. Ћирић. - Ниш : Електронски факултет, 2004. (Едиција: Помоћни уџбеници)

104 МИЛОВАНОВИЋ, Игор
Математика: збирка тестова за пријемни испит / Игор Миловановић, Бранислав Ранђеловић. - 1. изд. - Ниш : Електронски факултет, 2002. (Едиција: Помоћни уџбеници)

105 НИКОЛИЋ, Зорица
Збирка задатака из мобилних телекомуникација / Зорица Николић, Бојан Димитријевић, Ненад Милошевић, Милан Живковић, Вељко Станковић. - 2. проширено и допуњено издање. - Ниш : Електронски факултет, 2005. (Едиција: Помоћни уџбеници)

106 ОПШТИ КУРС ФИЗИКЕ
Општи курс физике: збирка решених задатака / Момчило Пејовић, Снежана Голубовић, Горан Ристић и Александар Јакшић. - 1. изд. - Ниш : Електронски факултет, 2003. (Едиција: Помоћни уџбеници)

107 ПЕТКОВИЋ, Предраг
VHDL и VHDL-AMS подршка пројектовању електронских кола и система / Предраг Петковић, Миљана Милић, Дејан Мирковић. - Ниш : Електронски факултет, 2009. - VI, 264 стр. : илустр. ; 25 цм. - (Едиција: Помоћни уџбеници)

108 ПРАКТИКУМ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ВЕЖБИ
Практикум лабораторијских вежби из основа телекомуникација и дигиталних телекомуникација / Зорица Николић, Небојша Стојановић, Драгољуб Покрајац, Весна Смиљанић, Ненад Милошевић, Зоран Николић. - 1. изд. - Ниш : Електронски факултет, 1999. (Едиција: Помоћни уџбеници)

109 ПРАКТИКУМ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ВЕЖБАЊА
Практикум лабораторијских вежбања из пројектовања и тестирања електронских кола и система / В. Литовски.../и др./. - Ниш : Електронски факултет, 2000.  (Едиција:  Помоћни уџбеници)

110 ПРАКТИКУМ ЗА ВЕЖБЕ НА РАЧУНАРУ
Практикум за вежбе на рачунару из предмета Системски софтвер: Оперативни системи и системско програмирање / Слободанка Ђорђевић-Кајан.../et al./. - Ниш : Електронски факултет, 2004. (Едиција : Помоћни уџбеници)

111 ПРАКТИКУМ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
Практикум за лабораторијске вежбе из електромоторних погона / Небојша Митровић.../et al./. - Ниш : Електронски факултет, 2004. (Едиција: Помоћни уџбеници)

112 РАДМАНОВИЋ, Милош
Логичко пројектовање. Практикум за лабораторијске вежбе / Милош Радмановић, Драган Јанковић, Радомир С. Станковић. - Ниш : Електронски факултет, 2005. (Едиција: Помоћни уџбеници)

113 РАНЧИЋ, Дејан
OpenGL фиксна функционалност / Дејан Ранчић, Слободанка Ђорђевић-Кајан, Александар Димитријевић. - Ниш : Електронски факултет, 2010. - V, 192 стр. : илустр. ; 24 цм. - (Едиција: Помоћни уџбеници)

114 СТАНКОВИЋ, Милена
Објектно оријентисани језици C++ и JAVA са решеним задацима / Милена Станковић, Сузана Стојковић, Милош Радмановић, Иван Петковић. - Ниш : Електронски факултет, 2005. (Едиција: Помоћни уџбеници)

115 СТЕФАНОВИЋ, Михајло
Збирка решених задатака из статистичке теорије телекомуникација/ Михајло Стефановић, Даниела Миловић. - 1. изд. - Ниш : Електронски факултет, 2008. - 147 стр. : граф. прикази ; 24 цм. - (Едиција: Помоћни уџбеници)


116 СТОИМЕНОВ, Леонид
Практикум за вежбе на рачунару из вештачке интелигенције / Леонид Стоименов, Александар Милосављевић. - Ниш : Електронски факултет, 2004. (Едиција: Помоћни уџбеници)

117 СТОЈАНОВИЋ, Ненад
Практикум за рачунарске системе / Ненад Стојановић, Иван Милентијевић. - Ниш : Електронски факултет, 2000. (Едиција: Помоћни уџбеници)

118 СТОЈКОВИЋ, Надежда
Written and Spoken Communications in English for Science and Technology. Introduction / Надежда Стојковић. - Ниш : Електронски факултет, 2005. (Едиција:Помоћни уџбеници)

119 СТОЈКОВИЋ, Сузана
Програмски језик C са решеним задацима / Сузана Стојковић, Милена Станковић. - Ниш : Електронски факултет, 2005. (Едиција: Помоћни уџбеници)

120 СТОЈЧЕВ, Миле К.
Збирка задатака из микропроцесора и микрорачунара / Миле К. Стојчев, Саша С. Ристић, Милош Д. Крстић. - Ниш : Електронски факултет, 1999. (Едиција: Помоћни уџбеници)

121 СТОЈЧЕВ, Миле
Изабрани задаци из микропроцесорских система / Миле Стојчев, Татјана Станковић. - Ниш : Електронски факултет, 2004. (Едиција: Помоћни уџбеници)

122 ЦВЕТКОВИЋ, Александар
Збирка решених задатака из линеарне алгебре / Александар Цветковић, Звездан Марјановић. - Ниш : Електронски факултет, 2008. (Едиција: Помоћни  уџбеници)

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89