Font size

Основни уџбеници

047 ВЕЛИЧКОВИЋ, Драгутин М.
Електромагнетика: прва свеска / Драгутин М. Величковић. - 2. изд. - Ниш : Електронски факултет, 1999. (Едиција: Основни уџбеници)

048 ГМИТРОВИЋ, Миодраг
Синтеза мрежа: I део / Миодраг Гмитровић. - 1. изд. - Ниш : Електронски факултет, 2000. (Едиција: Основни уџбеници)

049 ГМИТРОВИЋ, Миодраг В.
Микроталасни и таласни дигитални филтри / Миодраг В. Гмитровић. - Ниш : Електронски факултет, 2007. (Едиција: Основни уџбеници)

050 ДАНКОВИЋ, Братислав
Идентификација процеса / Братислав Данковић, Драган Антић, Зоран Јовановић. - Ниш : Електронски факултет, 2010. (Едиција: Основни уџбеници)

051 ДАНКОВИЋ, Братислав
Управљање процесима / Братислав Данковић, Драган Антић, Зоран Јовановић. - Ниш : Електронски факултет, 2010. (Едиција: Основни уџбеници)

052 ДЕЛЕТИЋ, Симка
Друштво и одрживи развој / Симка Делетић, Миливоје Пејчић. - Ниш : Електронски факултет, 2007. (Едиција: Основни уџбеници)

053 ДЕЛЕТИЋ, Симка
Пословне комуникације / Симка Делетић, Миливоје Пејчић. - Ниш : Електронски факултет, 2008. (Едиција: Основни уџбеници)


054 ЂОРЂЕВИЋ, Радосав Ж.
Диференцијалне једначине: Обичне диференцијалне једначине / Радосав Ж. Ђорђевић, Градимир В.Миловановић. - Ниш : Електронски факултет, 2006. (Едиција: Основни уџбеници)

055 ЂОРЂЕВИЋ, Радосав Ж.
Диференцијалне једначине: Системи једначина и парцијалне једначине / Радосав Ж. Ђорђевић, Градимир В. Миловановић. - Ниш : Електронски факултет, 2006. (Едиција: Основни уџбеници)

056 КОЦИЋ, Љубиша
Операциона истраживања / Љубиша М. Коцић, Градимир В. Миловановић, Слађана Д. Маринковић. - Ниш : Електронски факултет, 2008. (Едиција: Основни уџбеници)

057 КОЦИЋ, Љубиша
Геометријско моделирање / Љубиша Коцић. - Ниш : Електронски факултет, 2009. - Х, 327 стр. : илустр. ; 24 цм. - (Едиција: Основни уџбеници)

058 КРСТИЋ, Драгиша
Радиотехника : радиокомуникациона електроника и системи / Драгиша Крстић. - 2 изд. - Ниш : Електронски факултет, 2003. (Едиција: Основни уџбеници)

059 ЛИТОВСКИ, Ванчо
Основи тестирања електронских кола / Ванчо Литовски. - Ниш : Електронски факултет, 2009. (Едиција: Основни уџбеници)

060 МИЛЕНКОВИЋ, Небојша
Архитектура и организација рачунара / Небојша Миленковић. - Ниш : Електронски факултет, 2004. (Едиција: Основни уџбеници)

061 МИЛОВАНОВИЋ, Братислав
Микроталасна техника I део / Братислав Миловановић…et all. - Ниш : Електронски факултет, 2009. - 243 стр : илустр. ; 24 цм. - (Едиција: Основни уџбеници)


062 МИЛОВАНОВИЋ, Градимир В.
МАТЕМАТИКА: за студенте техничких факултета : I део / Градимир В. Миловановић, Радосав Ж. Ђорђевић. - 3. измењено и допуњено изд. - Ниш : Електронски факултет, 2002. (Едиција : Основни уџбеници)

063 МИЛОВАНОВИЋ, Градимир В.
Линеарна алгебра / Градимир В. Миловановић, Радосав Ж. Ђорђевић. - Ниш : Електронски факултет, 2004. (Едиција: Основни уџбеници)

064 МИЛОВАНОВИЋ, Градимир В.
Математичка анализа I / Градимир В. Миловановић, Радосав Ж. Ђорђевић. - Ниш : Електронски факултет, 2005. (Едиција: Основни уџбеници)

065 МИЛОВАНОВИЋ, Игор З.
Дискретна математика / Игор З. Миловановић, Емина И. Миловановић. - Ниш : Електронски факултет, 2000. (Едиција: Основни уџбеници)

066 МИЛОСАВЉЕВИЋ, Чедомир
Основи аутоматике: I део : линеарни временски континуални системи аутоматског управљања / Чедомир Милосављевић. - Ниш : Електронски факултет, 2002. (Едиција: Основни уџбеници)

067 МИЛОСАВЉЕВИЋ, Чедомир
Основи аутоматике: II део : линеарни временски континуални системи аутоматског управљања / Чедомир Милосављевић. - Ниш : Универзитет у Нишу : Електронски факултет, 2002. (Едиција: Основни уџбеници)

068 МИЛОСАВЉЕВИЋ, Чедомир
Основи аутоматике: III део : Компоненте система аутоматског управљања / Чедомир Милосављевић. - Ниш : Електронски факултет, 2002. (Едиција : Основни уџбеници)

069 МИЛОШЕВИЋ, Душан
Одабрана поглавља из више математике / Душан Милошевић, Миодраг Петковић. - Ниш : Електронски факултет, 2008. (Едиција: Основни уџбеници)


070 НИКОЛИЋ, Зорица
Мултиплексни пренос сигнала / Зорица Николић, Ненад Милошевић, Бојан Димитријевић. - Ниш : Електронски факултет, 2007. (Едиција: Основни уџбеници)

071 ПЕЈОВИЋ, Момчило М.
Општи курс физике: квантна механика, атомска и статистичка физика, физика чврстог стања, нуклеарна физика и елементарне честице / Момчило М. Пејовић. - 3. изд. - Ниш : Електронски факултет, 1999. (Едиција: Основни уџбеници)

072 ПЕЈОВИЋ, Момчило М.
Општи курс физике. механика, молекуларна физика и термодинамика / Момчило М. Пејовић. - II изд. - Ниш : Електронски факултет, 2001. (Едиција: Основни уџбеници)

073 ПЕЈОВИЋ, Момчило
Општи курс физике: осцилације, механички таласи и оптика / Момчило Пејовић. - 2.изд. - Ниш : Електронски факултет, 2004. (Едиција: Основни уџбеници)

074 ПЕЈОВИЋ, Момчило
Увод у електрична гасна пражњења. Гасне електронске компоненте / Момчило Пејовић. - Ниш : Електронски факултет, 2008. (Едиција: Основни уџбеници)

075 ПЕТКОВИЋ, Предраг
Пројектовање CMOS интегрисаних кола са мешовитим сигналима / Предраг Петковић. - Ниш : Електронски факултет, 2009. - 321 стр : илустр. ; 25 цм. - (Едиција: Основни уџбеници)

076 РАДЕНКОВИЋ, Драган
Електромедицинска инструментација / Драган Раденковић, Аца Мицић. - Ниш : Електронски факултет, 2007. (Едиција: Основни уџбеници)

077 СТАНКОВИЋ, Милена
Програмски језици / Милена Станковић. - Ниш : Електронски факултет, 2000. (Едиција: Основни уџбеници)

078 СТОЈАНОВИЋ, Добривоје П.
Пренос електричне енергије / Добривоје П. Стојановић. - Ниш : Електронски факултет, 2007. (Едиција: Основни уџбеници)

079 СТОЈАНОВИЋ, Видосав С.
Дискретне мреже и процесирање сигнала / Видосав С. Стојановић. - Ниш : Електронски факултет, 2004. (Едиција: Основни уџбеници)

080 СТОЈИЋ, Милић Р.
Системи аутоматског управљања / Милић Р. Стојић. - Ниш : Електронски факултет, 2004. (Едиција: Основни уџбеници)

081 СТОЈЧЕВ, Миле К.
Архитектуре и програмирање микрорачунарских система заснованих на фамилији процесора 80x86 / Миле К. Стојчев, Б. Д. Петровић. - 1. изд. - Ниш : Електронски факултет, 1999. (Едиција: Основни уџбеници)

082 СТОЈЧЕВ, Миле
Архитектуре микропроцесора : I део / Миле Стојчев. - Ниш : Електронски факултет, 2004. (Едиција: Основни уџбеници)

083 СТОЈЧЕВ, Миле
Рачунарски системи : принципи дигиталних система / Миле Стојчев, Предраг Кртолица. - Ниш : Електронски факултет, 2005. (Едиција: Основни уџбеници)

084 СТОЈЧЕВ, Миле
Рачунарске мреже и пренос података / Миле Стојчев. - Ниш : Електронски факултет, 2005. (Едиција: Основни уџбеници)

085 ТАСИЋ, Драган
Основи електроенергетске кабловске технике / Драган С. Тасић. - Ниш : Универзитет у Нишу : Електронски факултет, 2001. (Едиција: Основни уџбеници)

086 ТАСИЋ, Драган
Анализа електроенергетских мрежа и система / Драган Тасић. - 1. изд. - Ниш : Електронски факултет, 2010. - 339 стр. : илустр. ; 24 цм. - (Едиција: Основни уџбеници)

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89