Font size

Предмети

Основне академске студије: Основи електротехнике I и Основи електротехнике II (прва година), Теорија кола, Теорија електричних кола, Електромагнетика – одабрана поглавља, Електромагнетика (четврта година).
Основне струковне студије: Основи електротехнике (прва година, први семестар), Основи електротехнике I (прва година, први семестар), Основи електротехнике II (прва година, други семестар), Елиминација статичког електрицитета (друга година, изборни), Електромагнетна поља (трећа година, изборни).
Мастер академске студије: Електромагнетика, Статички електрицитет у технолошким процесима, Електромагнетска компатибилност у електроенергетици.
Докторске студије: Антене и простирање, Статички електрицитет у технолошким процесима, Електромагнетика, Теорија електричних кола, Моделовање у примењеној електромагнетици.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89