Font size

Драгутин Н. Митић

редовни професор у пензији

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Dragutin Mitić

Академска каријера

 • Изабран у звање редовни професор 1992. године на Електронском факултету у Нишу, област Теоријска елeктротехника
 • Докторирао 1980. године на Електронском факултету у Нишу, област Теоријска елeктротехника
 • Магистрирао 1976. године на Електронском факултету у Нишу, област Теоријска елeктротехника
 • Дипломирао 1967. године на Електронском факултету у Нишу, област Магнетика

Референце

 • Д.Митић, Електротехника I, Петрограф, Ниш, 2007.
 • Д.Митић, Електротехника I у облику методичке збирке задатака, Петрограф, Ниш, 2007.
 • Д.Митић, Електромагнетизам, SX Printcopy, Ниш,2006.
 • Д.Митић, Б.Вукчевић, Основи електротехнике И - збирка задатака, Бранко Миљковић, Ниш, 2005
 • Д.Митић, Основи електротехнике – Основни закони и изрази, Петрограф, Ниш, 2004.
 • Д.Митић, Б.Вукчевић, Основи електротехнике I, Бранко Миљковић, Ниш, 2004.
 • Д.Митић, Збирка задатака из Oснова електротехнике I, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
 • Д.Митић, Основи електротехнике – Електромагнетизам у облику методичке збирке задатака, SX Printcopy, Ниш, 2003.
 • Д. Митић, Основи електротехнике – Наизменичне струје у облику методичке збирке задатака, SuperautomatX, Ниш, 2002.
 • Д.Митић, Основи електротехнике – лабораторијске вежбе, Научна књига, Београд, 1988.

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором:
 • Тренутно учешће на пројектима Национални: 1; Интернационални:
 • Остали релевантни подаци

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89