Font size

Лабораторије

Електронски факултет у Нишу је био први у земљи на коме су почеле да се изводе лабораторијске вежбе из предмета Основи електротехнике. Прве вежбе постављене су на иницијативу и уз ангажовање проф. др Александра Воргучића, када је из некадашњих завода РР-а у Нишу обезбеђена неопходна опрема, од које један очувани део данас има више историјску него практичну вредност. Лабораторија за електротехнику се као наставна лабораторија касније развијала уз помоћ свих чланова Катедре за теоријску електротехнику. Опремљена је за одржавање лабораторијских вежби из предмета Основи електротехнике I и II, а у припреми су и лабораторијске вежбе на рачунару са коришћењем виртуелних мерних инструмената. Поред ове, формирана је и научна лабораторија за примењену електротехнику. Чланови Катедре за теоријску електротехнику ангажовани су и на оснивању наставно-научне и истраживачке лабораторије за електромагнетну компатибилност на Електронском факултету у Нишу.

 

Лабораторије при катедри за Теоријску електротехнику: опширније.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89