Font size

Увод

telekomunikacije-svi

Катедра за телекомуникације формирана је 1969. године, одмах по оснивању Електронског факултета у Нишу. За оснивање и развој Катедре у наставном и у научноистраживачком раду најзаслужнији су професори (већина са Електротехничког факултета у Београду): Георгије Лукатела, Илија Стојановић, Илија Хаџи-Нешић, Александар Маринчић и Хуснија Куртовић. Поред њих, значајан допринос развоју Катедре дали су и професори: Душан Драјић, Гроздан Петровић, Слободан Лазовић, Мирослава Милошевић, Чедомир Живаљевић и Раде Петровић. Са доласком групе наставника и сарадника са Катедре за теоријску електротехнику, 1989. године, научноистраживачки рад на Катедри за телекомуникације, као и садржај наставних предмета на смеру Телекомуникације, проширени су на области: микроталасна техника, антене и простирање електромагнетних таласа.

На Катедри за телекомуникације тренутно ради 16 наставника (10 редовних професора, 1 ванредни професор,  5 доцената), 9 сарадника (8 асистената који имају титулу доктора наука, 1 асистент са титулом магистра техничких наука) и 1 лаборант.
Катедра за телекомуникације учествује у организацији и извођењу наставе на сва три нивоа студија. По акредитацији из 2013. године, у оквиру наставног програма на основним академским студијама постоји модул Телекомуникације, у оквиру кога студенти добијају теоријска и практична знања у вези са техникама обраде сигнала у примопредајницима, преносом сигнала кроз различите телекомуникационе канале, из области фиксних, мобилних, сателитских и оптичких телекомуникационих система, као и из аудиотехнике и мултимедијалних телекомуникација. Посебна пажња се посвећује радио-дифузији, кабловској и сателитској телевизији, телекомуникационим и рачунарским мрежама, ИП телефонији, бежичним широкопојасним приступним мрежама итд. У оквиру модула Телекомуникације оформљени су подмодули Телекомуникације и обрада сигнала и Радиокомуникациони инжењеринг и технологије. На Мастер академским студијама, у оквиру студијског програма Телекомуникације, постоје два модула, под истим називима као и подмодули на основним студијама. Такође, организоване су и докторске академске студије у области телекомуникација, у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство, и годинама се истраживачки рад доктораната крунише кроз запажени број одбрањених докторских теза.  
Треба истаћи да су садржаји предмета и наставни процес на свим нивоима студија прилагођени потребама тржишта и у сагласности су са европским стандардима. Захваљујући доброј опремљености лабораторија и сталним контактима и сарадњи са више светских универзитета, студентима је омогућено да се укључе у научноистраживачки рад, реализацију техничких решења и међународну сарадњу. Велики број студентских радова урађених у оквиру Катедре за телекомуникације је представљен на међународној студентској конференцији IEEESTEC, међу којима има и награђених радова.
Чланови Катедре за телекомуникације су објавили преко 2 500 научних радова, од чега је велики број радова  објављен у врхунским међународним часописима са СЦИ листе. Поред тога, публиковано је више монографија и поглавља у монографијама, уџбеника и помоћних уџбеника, а реализовано је и више техничких решења.  
Дужи низ година, чланови Катедре остварују запажене резултате на научно-истраживачким пројектима Министарства за науку Републике Србије, пројектима у оквиру сарадње са привредом, као и међународним истраживачким пројектима и пројектима у области реформе образовања и мобилности (FP7, COST, билатерни пројекти са DAAD-ом, WUS, TEMPUS, NORBAS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+ итд.).
Поред тога, чланови Катедре дају значајан допринос као рецензенти, чланови уређивачких одбора еминентних међународних часописа и у струковним удружењима. Научни часопис националног значаја, Microwave Review, уређује се од стране чланова Катедре, а издаје га IEEE MTT-S подружница за Србију и Црну Гору и Национално удружење за микроталасну технику, технологије и системе. Такође, чланови Катедре учествују и у уређивању часописа TELFOR Journal који издаје Друштво за телекомуникације. Чланови Катедре за телекомуникације учествују у организацији међународних конференције IcETRAN, TELSIKS, TELFOR, ICEST и IEEESTEC, као и националних конференција ETRAN и YUINFO.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89