Font size

Увод

Катедра за општеобразовне предмете у свом дугогодишњем раду организовала је наставу из више предмета хуманистичког садржаја, страних језика, физичког васпитања и општенародне одбране. У раду Катедре учествовало је седам сталних и  више хонорарних наставника. На Катедри је организована настава из филозофије, социологије, политичког и привредног система СФРЈ, енглеског, руског, француског и немачког језика. Посебно су запажени резултати студената Електронског факултета на такмичењима Електријаде из разних спортских дисциплина.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89