Font size

Предмети

При Катедри за општеобразовне предмете сада се организује настава из следећих предмета: Друштво и одрживи развој, Пословне комуникације, Правни аспекти информатике, Инжењерска етика, Култура и комуникације, Енглески језик I и Енглески језик II. Предметни наставници су аутори и коаутори више публикација и уџбеника који покривају области њихове компетенције и намењени су студентима Електронског факултета.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89