Font size

Милић М. Пејовић

асистент

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел 381 (18) 529-324
Milić Pejović

Академска каријера

 • Изабран у звање асистент 2004, Електронски факултет Ниш, Микроелектроника и микросистеми
 • Докторирао 2007. године на Електронском факултету у Нишу, област Микроелектроника
 • Магистрирао 2003. године на Електронском факултету у Нишу, област Микроелектроника
 • Дипломирао 1999. године на Електронском факултету у Нишу, област Микроелектроника

Референце

 • M. M. Pejović, Č. S. Milosavljević and M. M. Pejović, J. Phys. D: Appl. Phys., vol. 35, 2002, pp. 2536-2542.
 • M. M. Pejović, Č. S. Milosavljević and M. M. Pejović, Review of Scientific Instruments, vol. 74, no. 6, 2003, pp. 3127-3129.
 • M. M. Pejović, E. N. Živanović and M. M. Pejović, J. Phys. D: Appl. Phys., vol. 37, 2003, pp. 200-210.
 • M. M. Pejović and M. M. Pejović, Plasma SourcesSci. Technol., vol. 14, 2005, pp. 492-500.
 • M. M. Pejović, Review of Scientific Instruments, vol. 76, 2005, pp. 015102-1 – 015102-5.
 • M. M. Pejović, N. T. Nešić and M. M. Pejović, Physics of Plasmas, vol. 13, 2006, pp. 022108-1 – 022108-8.
 • M. M. Pejović and M. M. Pejović, J. Phys. D; Appl. Phys., vol. 39, 2006, pp. 4417-4422.
 • M. M. Pejović, J. P. Karamarković, G. S. Ristić and M. M. Pejović, Physics of Plasmas, vol. 14, 2008., pp. 013502-1 – 013502-7.
 • M. M. Pejović and M. M. Pejović, Appl. Phys. Lett., vol. 92, 2008, pp. 011507-1 – 011507-2.

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором:
 • Тренутно учешће на пројектима Национални: 1; Интернационални:
 • Остали релевантни подаци1. Пробој у гасовима на ниским притисцима и нека својства полупроводничких материјала (2001-2005. године). 2. Предпробојни и послепробојни процеси у гасовима на ниским притисцима и дефекти у полупроводничким материјалима изазвани јонизујућим зрачењем и електричним пољем (2006-2010. године.)

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89