Font size

Војислав В. Митић

редовни професор и научни саветник

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел 381 (18) 529-307
Vojislav Mitić

Академска каријера

 • Изабран у звање редовни професор 2006. године на Електронском факултету у Нишу, област Микроелектроника, електронски материјали
 • Докторирао 1995. године на Електронском факултету у Нишу, област Микроелектроника, електронски материјали
 • Специјализација 1995, Спец. курс у обл. Стереологије материјала у организацији ИСС Португалија-Курија, Стереологија материјала
 • Магистрирао 1990 године у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, област Наука о метријалима
 • Дипломирао 1979. године на Електронском факултету у Нишу, област Микроелектроника, електронски материјали

Референце

 • B.D. Stojanović, V. Mitić, V. Pejović, M.M.Vijatović and M.A. Yaghete, “ Screen printed PLZT thick films prepared from nanopowders” Journal of the European Ceramic Society, Vol. 27, Issues 13-15, pp.4359-4362, 2007.
 • B.D.Stojanović, A.Z.Simoes, C.O.Pavia’Santos,C.Jovalekić, V.V. Mitić, J.A.Varela, " Mechanochemical synthesis of barium titanate", Journal of the Europ. Ceram.Soc. Vol.25, No.12. pp.1985’1989,2005.
 • V. Mitić, Lj. Živković, V. Paunović, B. Jordović, ''Effect of Nb content on the structure and electrical properties of Nb doped BaTiO3 ceramis'', Ceramic Materials and Multilayer Electronic Devices, published in Ceramic Transactions, Vol. 150, pp. 197-204, 2004
 • V. Mitić, V. Paunović, Lj. Vračar and Lj. Živković, ''MnCO3 and CaZrO3 additive effects on electrical properties of BaTiO3 ceramics'', Transactions of the Materials Research Society of Japan, Vol. 29, No. 4, pp. 1163-1166, 2004.
 • V. Mitić, V.B. Pavlović, B. Stojanović, Z. Nikolić, "The Influence of CaZrO3 on Mi­cro­structure and Dielectric Properties of BaTiO3", Transactions of the Materials Re­search Society of Japan, Vol. 29. No. 4, pp.1167-1169, 2004.
 • V. Paunović, Lj. Živković, Lj. Vračar, V. Mitić, M. Miljković,''The effects of additive on microstructural and electrical properties of BaTiO3 ceramics'', Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 1, No. 3, pp. 89-98, 2004.
 • V.V. Mitić, Lj. M. Živković, V.V. Paunović, Lj. Vračar, M. Miljković, ''Mictrostruc­tural evolution and ferroelectric domains in Nb2O5 and CaZrO3 doped BaTiO3'', De­velopments in Dielectric Materials and Electronic Devices, published in Ceramic Transactions, Vol, 167, pp. 99-108, 2005.
 • Lj. M. Živković, V.V. Mitić, V.V. Paunović, Lj. Vračar, B.D. Stojanović, ''The syner­gistic effects of Nb/Mn and Sb/Mn on the mictrostructural and electrical characte­ristics of BaTiO3 based ceramics'', Developments in dielectric Materials and Electro­nic Devices, published in Ceramic Transactions, Vol. 167, pp. 117-126, 2005.
 • V. Mitic, V.Pavlovic, B.Jordovic, The influence of MnCo3 on microstructure and dielectric properties of BatiO3 ceramics, Science of sintering: Current problems and new trends, International institute for the science of sintering 421-427 (2003)
 • N. Labus, N. Obradović, T. Srećković, V. Mitić and M.M. Ristić, ''Influence of Mechanical Activation on Synthesis of Zinc Metatitanate'', Science of Sintering, Vol. 37, No.2, pp. 115-122, 2005.

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором: 10
 • Тренутно учешће на пројектима Национални: 1; Интернационални: 1
 • Остали релевантни подаци Научни саветник ИТН САНУ, члан World Academy of ceramics, члан Америчког керамичког друштва (American Ceramic Society), Аустралијског керамичког друштва (Australian Ceramic Society), Интернационалног удружења за стерологију (International Society for Stereology-ISS), Јапанског друштва за материјале, Краљевског микроскопског друштва УК, Европског друштва за микроструктурну анализу (ЕМАС), ИЕЕЕ,. ЕТРАН, монографије националног значаја "Структура и електрична својства BaTiO3 керамике"", Задужбина Андрејевић, 2001, члан Америчке Коморе (American Chamber of Commerce) у Београду, члан Српско-Америчке коморе у Чикагу (УСА), учествовао на близу 50 међународних научних конгреса, посетио преко 30 земаља у свету, предавања по позиву; КИСТ, СЕУЛ (Јужна Кореја), Alfred university, NY, USA. Руководио пројектом консолидације, реструктуирања и приватизације ЕИ корпорације са Светском Банком (IFC). Данас учествује у припреми пројекта са The National Academies (USA), National Materials Advisory Board), за интеграцију индустријскиох и развојних капацитета на југоистоку Европе у земљама после рата и кризе.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89