Font size

Нинослав Д. Стојадиновић

редовни професор, дописни члан SANU

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел 381 (18) 529-326
ninoslav-stojadinovic

Академска каријера

 • Изабран у звање редовни професор 1995. године на Електронском факултету у Нишу, област Микроелектроника
 • Докторирао 1980. године на Електронском факултету у Нишу, област Микроелектроника
 • Магистрирао 1977. године на Електронском факултету у Нишу, област Микроелектроника
 • Дипломирао 1974. године на Електронском факултету у Нишу, област Микроелектроника
 • 1985.–данас Професор, Електронски факултет Ниш
 • 1985.–2005. Шеф Катедре за Микроелектронику, Електронски факултет Ниш
 • 1998. Гостујући професор, Технички универзитет у Бечу, Аустрија
 • 1990.–1994. Декан, Електронски факултет Ниш
 • 1980.– 1985. Доцент, Електронски факултет Ниш
 • 1974.–1977. Асистент, Електронски факултет Ниш

Референце

 • N. Stojadinović, "A New Analytical Expression for the Impurity Profile of Hyperabrupt Varicap Diodes", Physica Status Solidi (a), vol. 43, pp. K91-94 (1977) ISSN: 0031-8965, DOI: 10.1002/pssa.2210430164 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssa.2210430164/abstract M23
 • N.D. Stojadinović, "Effects of Emitter Edge Dislocations on the Low-Frequency Noise of Silicon Planar n-p-n Transistors", Electronics Letters, vol. 15, pp. 340-343 (1979) ISSN: 0013-5194, DOI: 10.1049/el:20020281 http://digital-library.theiet.org/dbt/dbt.jsp?KEY=ELLEAK&Volume=15&Issue=12 M21
 • N.D. Stojadinović, "Conditions for the Creation of Dislocations by Diffusion of Phosphorus into Silicon", Physica Status Solidi (a), vol. 54, pp. K5-10 (1979) ISSN: 0031-8965, DOI: 10.1002/pssa.2210540156 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssa.2210540156/abstract M23
 • N.D. Stojadinović and R.S. Popović, "Elimination of Emitter Edge Dislocations in Silicon Planar n-p-n Transistors", Electronics Letters, vol. 16, pp. 842-843 (1980) ISSN: 0013-5194, DOI: 10.1049/el:20020281 http://digital-library.theiet.org/dbt/dbt.jsp?KEY=ELLEAK&Volume=16&Issue=22 M21
 • N.D. Stojadinović, Lj.Dj. Ristić and B.V. Vidanović, "New Technique for Fabrication of Low-Voltage Si Zener Diodes", Electonics Letters,vol. 17, pp. 130-132 (1981) ISSN: 0013-5194, DOI: 10.1049/el:20020281 http://digital-library.theiet.org/dbt/dbt.jsp?KEY=ELLEAK&Volume=17&Issue=3 M21
 • N.D. Stojadinović and S.D. Ristić, "Failure Physics of Integrated Circuits and Relationship to Reliability", Physica Status Solidi (a), vol. 75, pp. 11-48 (1983) (review paper) ISSN: 0031-8965, DOI: 10.1002/pssa.2210750102 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssa.2210750102/abstract M23
 • N. Stojadinović, "Failure Physics of Integrated Circuits - A Review", Microelectronics and Reliability, vol. 23, pp. 609-707 (1983) (review paper) ISSN 0026-2714, DOI: 10.1016/0026-2714(83)91158-7 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0026271483911587 M23
 • S. Dimitrijev and N. Stojadinović, "Analysis of CMOS Transistor Instabilities", Solid-State Electronics, vol. 30, pp. 991-1003 (1987) ISSN: 0038-1101, DOI: 10.1016/0038-1101(87)90090-6 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0038110187900906 M21
 • S. Dimitrijev, D. Župac and N. Stojadinović, "New Analytical Expression for the Drain Current of Short-Channel MOS Transistors in the Triode Region", Electronics Letters, vol. 23, pp. 862-864 (1987) ISSN: 0013-5194, DOI: 10.1049/el:20020281 http://digital-library.theiet.org/dbt/dbt.jsp?KEY=ELLEAK&Volume=23&Issue=16 M21
 • S. Dimitrijev, N. Stojadinović and Z. Stamenković, "Yield Model for In-Line Integrated Circuit Production Control", Solid-State Electronics, vol. 31, no. 5, pp. 975-979 (1988) ISSN: 0038-1101, DOI: 10.1016/0038-1101(88)90054-8 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0038110188900548 M21

Активности

 • Naučne publikacije: Аутор 85 научних радова публикованих у медјународним научним часописима са импакт фактором (8 по позиву), 163 рада презентована на медјународним и националним научним конференцијама (укључујући 19 радова по позиву), цитираних више од 350 пута у референтним научним часописима и књигама.
 • Тренутно учешће на пројектима Национални: 1; Интернационални: 1
 • Чланство и позиције у научним одборима:
 • 2001–данас: Члан Међународног научног одбора, Центар за нанотехнологије, Универзитет Клемсон, САД
 • 2001–данас: Члан Међународног научног одбора, Центар изврсности: Примењено истраживање у микро- и нанотехнологији, Технички универзитет у Варшави, Пољска
 • 1991.–1995.: Заменик директора, Истраживачки центар САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш
 • 1974.– 1977.: Инжењер на истраживачко-развојним пословима, Еи-Полупроводници, Ниш
 • Međunarodne naučne aktivnosti i pozicije:
 • 2005.–данас: Експерт ЕУ за информационо-комуникационе технологије
 • Искутсво и позиције у међународним научним часописима:
 • 2011.–сада: Члан уређивачког одбора часописа Nanoscience and Nanotechnology - ASIA, Bentham Science Publishers
 • 2001.–сада: Члан уређивачког одбора часописа ЈJournal of Semiconductor Technology and Science, IEE Korea, Република Кореја
 • 1996.–сада Главни уредник часописа Microelectronics Reliability, Elsevier, Oxford, В. Британија
 • 1993.– 1995. Регионални уредник за Европу часописа Microelectronics Reliability, Elsevier, Oxford, В. Британија
 • 1993.–1995. Академски уредник часописа Microelectronics Journal, Elsevier, Oxford,В. Британија
 • 1989.–2000. Члан уређивачког одбора часописа Microelectronics Journal, Elsevier, Oxford,В. Британија
 • 1989.– 1992. Члан уређивачког одбора часописа Microelectronics Reliability, Elsevier, Oxford, В. Британија
 • Искуство и позиције у Међународном удружењу инжењера електротехнике и електронике (IEEE):
 • 2004.–2008. Председник Поткомитета за координацију подружница IEEE Региона 8 (Европа, Африка, Блиски Исток)
 • 2002.–данас Главни уредник часописа IEEE EDS Newsletter
 • 2002.– 2005. Председник Југословенске IEEE Секције
 • 2001.–данас Члан IEEE EDS AdCom
 • 1998.–2001. Регионални уредник, IEEE EDS Newsletter
 • 1994.-данас Председник Serbia and Montenegro IEEE ED/SSC
 • 1993.–2001.Потпредседник Serbia and Montenegro IEEE секције
 • 1989.-данас Председник IEEE Међународне конференције о микроелектроници (MIEL)
 • Научна признања:
 • 2012. Редовни члан Српске академије наука и уметности
 • 2004. Fellow IEEE
 • 2004. Дописни члан Српске академије наука и уметности
 • 1999. Члан Академије инжењерских наука Србије
 • 1997. Истакнути предавач IEEE EDS
 • Искуство и позиције у дипломатији:
 • 2005.–2011. Изврсни опуномоћени амбасадор Републике Србије у Краљевини Шведској
 • 2011.-данас Изврсни опуномоћени амбасадор Републике Србије у БИХ

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89