Font size

Увод

mikroelektronika-svi

У првим годинама постојања Електронског одсека на Техничком  факултету формиране су Катедра за електронске саставне делове и Катедра за технологију и материјале. Почетком седамдесетих година мења им се назив у Катедра за електронске саставне делове и материјале, затим у Катедра за микроелектронику и електронске компоненте, да би почетком деведесетих година настала Катедра за микроелектронику. Катедра за микроелектронику је прва организовала последипломске студије на Електронском факултету, ангажовањем наставника и научних сарадника са Универзитета у Љубљани, Института Јожеф Штефан и Института Винча. Први магистарски рад на Електронском факултету у Нишу одбрањен је на овој катедри. Од 1984. године Катедра за микроелектронику је носилац Смера за микроелектронику. После најновијих корекција наставног плана и акредитације студијског програма из области електротехнике и рачунарство, смер (модул) мења назив у Електронске компоненте и микросистеми, који је по програмским садржајима у потпуности компатибилан са сличним смеровима на водећим европским универзитетима. Катедра за микроелектронику, као носилац овог модула, располаже изузетним кадром (велики број наставника и сарадника познат је и признат у светским оквирима) и савременом опремом за извођење наставе по европским стандардима. Теоријска и практична знања којима инжењери овог смера овладавају омогућавају им пројектовање и реализацију аналогних и дигиталних електронских система за примену у рачунарству, телекомуникацијама, аутоматици и роботици, индустријској електроници, итд. Велики број студената који су дипломирали на нашем одсеку веома успешно ради на институтима и универзитетима у иностранству и са њима Електронски факултет има одличну сарадњу.
Катедра за микроелектронику наставља са развојем и настоји да у настави и научноистраживачком раду прати актуелна кретања у свету. Наставници и сарадници се посебно ангажују на моделирању профила знања које би студентима омогућило брже запошљавање по завршетку основних студија. У научноистраживачком раду интензивира се сарадња са универзитетима у иностранству, као и са домаћом привредом.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89