Font size

Драган Н. Раденковић

редовни професор

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел 381 (18) 529-604
dragan radenkovic

Академска каријера

 • Изабран у звање редовни професор 2002. године на Електронском факултету у Нишу, област Метрологија и мерна техника
 • Изабран у звање ванредни професор 1997. године на Електронском факултету у Нишу, област Метрологија и мерна техника
 • Докторирао 1992. године на Електронском факултету у Нишу, област Метрологија и мерна техника
 • Магистрирао 1981. године на Електронском факултету у Нишу, област Метрологија и мерна техника
 • Дипломирао 1978. године на Електронском факултету у Нишу, област Електротехника

Изабране референце

 • Stojcev, M., Petrovic, B., Radenkovic, D.: "Integral Measurement of Duty Cycle", Electronic Engineering, 12-1996
 • Stojcev, M., Radenkovic, D.: "Programmable Digital Phase Shifters", Electronic Engineering, October 1997.
 • Pešić, M., Radenković, D., Arsić, M.: "Laboratory Model the Compensated System for Dissemination of Standard Signals via Satellite", Facta Universitatis, Ser. Electronics and Energetics, Vol.13 No. 1, April 2000.
 • D.Radenković, B.Dimitrijević, "Compensation of the effect due to the TV satellite position variation within time and frequency standards dissemination", Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Technische Hochule Ilmenau, Ilmenau, 21-24.10.1991.
 • Mladenovic, V., Radenkovic, D., „The Characteristics Of The Phase And Derivation Of The Phase When Fading Is Present“, International Conference on Communication, Computer and Power - ICCCP'05, (IEEE-Conference), Oman, 15.02.2005. session 7 CSP.

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором: 4
 • Тренутно учешће на пројектима: Национални: ; Интернационални:
 • Остали релевантни подаци: Драган Раденковић је за иновацију “Временска електронска брава” на међународном сајму патената и техничких иновација у Женеви добио златну медаљу 1979. године. Такође је од Савеза проналазача и аутора техничких унапређења Југославије добио 1981. године златну плакету за значајна остварења у развијању и унапређењу проналазаштва и за примену иновација. Драган Раденковић је за докторску дисертацију добио Годишњу награду Радио телевизије Србије, 1992. године.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89