Font size

Предмети

На Катедри за мерења тренутно се изводе наставне активности из следећих предмета и курсева:

 • Бежични сензори и сензорске мреже
 • Електромедицинска инструментација
 • Електронска мерења
 • Еелектрична и електронска мерења
 • Еелектронска мерна инструментација
 • Индустријски системи за мерење и контролу
 • Интелигетни мерни системи
 • Мерења у екологији
 • Мерења у електроенергетици
 • Мерења у медицини
 • Мерења у микроелектроници
 • Мерење неелектричних величина
 • Метрологија електричних величина
 • Пројектовање микрорачунарских мерних инструмената
 • Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији
 • Рачунарски системи за мерење и контролу
 • Сензори и претварачи
 • Сензори и претварачи у возилима
 • Сензори, претварачи и актуатори
 • Телеметрија
 • Виртуелна мерна инструментација

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89