Font size

Лабораторије

У саставу Катедре за мерења постоје и функционишу лабораторије које служе за практичну едукацију студената, али истовремено и за научни и стручни рад и усавршавање наставника и сарадника на катедри.

 

Лабораторије при катедри за Мерења: опширније.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89