Font size

Јована С. Џунић

асистент

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел 381 (18) 529-124
Jovana Džunić

Академска каријера

  • Изабрана у звање асистент 2002. године на Електронском факултету у Нишу, област Математика
  • Докторирала
  • Магистрирала
  • Дипломирала 2001. године на Природно-математичком факултету у Нишу, област Математика

Изабране референце

  • Nataša Ž. Marković, Jovana S. Džunić, Đorđe R. Đorđević, Günther Gruber SYSTEM FOR CENTRAL MONITORING, CONTROL, DATA ACQUISITION, AND AUTOMATIC REGULATION FOR ARWQM, Facta Universitatis, SERIES ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING, Vol. 5 No 2, 2007, pp. 95 - 105

Активности

  • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором:
  • Тренутно учешће на пројектима: Национални: 1; Интернационални:
  • Остали релевантни подаци:

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89