Font size

Предмети

Основне академске студије: Електромеханичко претварање енергије, Електротехнички материјали, Електрична кола у електроенергетици, Математика 3, Основи електронике, Метрологија електричних величина, Дистрибутивне и индустријске мреже, Техничка механика, Мерења у електроенергетици, Моделирање и симулација динамичких система, Трансформатори и машине једносмерне струје, Електричне инсталације и осветљење, Електромагнетика, Електроенергетске компоненте, Електронска мерења, Квалитет електричне енергије, Управљање процесима, Енглески језик 1, Машине наизменичне струје, Пренос електричне енергије, Аутоматско управљање, Електроенергетска кабловска техника, Нумеричка анализа, Енглески језик 2, Основи енергетске електронике, Електроенергетска постројења, Испитивање електричних машина, Електроенергетски претварачи, Електрична вуча и возила, Прелазни процеси у електричним машинама, Системи аутоматског управљања, Дистрибуирана производња електричне енергије, Електране, Електромоторни погони, Релејна заштита, Пословне комуникације, Инжењерско образовање и одрживи развој, Пројектовање електромоторних погона, Програмабилни логички контролери, Системи за управљање и надзор у индустрији, Уземљивачи, Специјалне електричне машине, Техника високог напона, Индустријски системи за мерење и контролу, Одабрана поглавља из електромоторних погона, Анализа електроенергетских система, Стручна пракса/Тимски пројекат.

Мастер академске студије: Регулација електромоторних погона, Статички електрицитет у технолошким процесима, Одабрана поглавља из електроенергетских постројења, Електронска кола за управљање претварачима, Телекомуникације у електроенергетици, Заштита од атмосферских пражњења, Експлоатација електроенргетских мрежа, Управљање електроенергетским претварачима и погонима, Тржиште електричне енергије и дерегулација, Управљање дистрибутивном мрежом, Операциона истраживања, Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији, Вишемоторни погони, Планирање електроенергетског система, Динамика електромоторних погона, Одабрана поглавља из анализе електроенергетских система, Специјалне електричне инсталације, Електромагнетна компатибилност у електроенергетици, Стручна пракса/Тимски пројекат, Мастер рад, Студијски истраживачки рад.
Докторске студије: Електричне машине и енергетска ефикасност, Одабрана поглавља из електромоторних погона, Дијагностика и мониторинг електричних машина, Дистрибутивни системи, Планирање и експлоатација електроенергетских мрежа, Уземљење и уземљивачки системи, Методе оптимизације у електроенергетици, Одабрана поглавља из електричних машина и трансформатора, Електричне машине и претварачи за обновљиве изворе енергије, Дигитално управљање претварачима и погонима, Стабилност електроенергетских система, Електроенергетска кабловска техника, Квалитет електричне енергије у дистрибутивним мрежама, Активне дистрибутивне и микромреже.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89