Font size

Предмети

По актуелним акредитованим студијским програмима Катедра за електронику својим наставницима и сарадницима реализује већи број предмета, и то на:
Докторским академским студијама 9 на првој и 14 на другој години студија;
Мастер академским студијама 2 обавезна и 14 изборних;
Основним академским студијама 14 обавезних и 50 изборних;
Основним струковним студијама 2 обавезна и 14 изборних.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89