Font size

Предмети

Предмети на основним и мастер академским студијама:

 • Аутоматско управљање
 • Моделирање и симулација динамичких система
 • Линеарни системи аутоматског управљања
 • Управљање процесима
 • Дигитални системи аутоматског управљања
 • Системи аутоматског управљања
 • Мехатроника
 • Увод у роботику
 • Програмабилно логички контролери
 • Пројектовање система аутоматског управљања
 • Нелинеарни САУ
 • Динамика механизама и машина
 • Оптимално управљање
 • Скада системи
 • Идентификација система
 • Рачунарски управљачки системи
 • Методе интелигентног управљања
 • Интелигентне машине
 • Управљање сложеним системима
 • Хидраулични и пнеуматски системи аутоматског управљања
 • Сензори, претварачи и актуатори
 • Интелигентни системи
 • Сервисна роботика као и низ других изборних предмета.

 

Предмети на докторским студијама:

 • Теорија система
 • Идентификација система
 • Моделирање динамичких система
 • Рачунарско управљање системима
 • Роботика и аутоматизација и
 • Интелигентно управљање

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89