Font size

Катедре

 • Аутоматика

  Катедра за аутоматику се бави истраживањима у домену роботике и аутоматског управљања

 • Електроника

  Катедра за електронику се бави пројектовањем електричних кола

 • Енергетика

  Катедра за енергетику се бави системима за пренос електричне енергије

 • Математика

  Катедра за математику се бави доказивањем теорема

 • Мерења

  Катедра за мерења се бави мерном инструментацијом

 • Микроелектроника

  Катедра за микроелектронику се бави системима за прикупљање енергије и пројектовањем ел. кола

 • Катедра за рачунарство

  Катедра за рачунарство се бави пројектовањем софтвера и комплетних информатичких решења

 • Телекомуникације

  Катедра за Телекомуникације се бави образовањем кадрова за пројектовање, коришћење и развој телекомуникационих мрежа, система и уређаја.

 • Теоријска електротехника

  Катедра за теоријску електротехнику се бави сталним магнетима и магнетизмом, као и методима за прорачун

 • Опште образовни предмети

  Катедра за општеобразовне предмете

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89