Font size

Јавне набавке из 2019. године

obavestenje

 

План јавних набавки


Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2019. годину

(објављено на сајту 24.01.2019. у 10:50 ч)

 

План јавних набавки за 2019. годину

(објављено на сајту 24.01.2019. у 10:50 ч)

 

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

(објављено на сајту 25.06.2019. у 14.30 ч)

 

001/2019 - Набавка електричне енергије


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 01.02.2019. у 11:45 ч)

 

Питања и одговори

(објављено на сајту 04.02.2019. у 11:00 ч)

 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 06.03.2019. у 13.30 ч)

 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 02.04.2019. у 12.30 ч)

 

 

 

002/2019 - Набавка добара - Услуге ресторана


Предмет јавне набавке су услуге ресторана. Набавка је обликована у две партије и то:

  1. прославе и кетеринг
  2. услуге за појединачне госте

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 21.02.2019. у 14:30 ч)

 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 01.04.2019. у 12.10 ч)

 

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

(објављено на сајту 15.04.2019. у 13.50 ч)

 

003/2019 - Набавка добара - Канцеларијски материјал


Предмет јавне набавке је набавка добара: канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу. Набавка је обликована у две партије и то:

  1. канцеларијски материјал
  2. тонери за ласерске штампаче


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 01.04.2019. у 10:00 ч)

 

Измена конкурсне документације

(објављено на сајту 02.04.2019. у 10:40 ч)

 

Друга измена конкурсне документације

(објављено на сајту 05.04.2019. у 12:20 ч)

 

Питања и одговори

(објављено на сајту 02.04.2019. у 14:00 ч)

 

Одлука о додели уговора, партија 1 - канцеларијски материјал


(објављено на сајту 16.04.2019. у 13:30 ч)

 

Одлука о додели уговора, партија 2 - тонери

(објављено на сајту 16.04.2019. у 14:00 ч)


Обавештење о закљученом уговору, партија 1 - канцеларијски материјал


(објављено на сајту 24.04.2019. у 10:16 ч)


Обавештење о закљученом уговору, партија 2 - тонери


(објављено на сајту 24.04.2019. у 10:45 ч)


004/2019 - Материјал за одржавање хигијене


Позив за јавну набавку

(објављено на сајту 07.05.2019. у 10:45 ч)

 

Конкурсна документација

(објављено на сајту 07.05.2019. у 10:55 ч)


Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 28.05.2019. у 13:30 ч)


Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 12.06.2019. у 10.00 ч)005/2019-Намирнице и напици за потребе Електронског факултета у Нишу


Позив за јавну набавку

(објављено на сајту 07.05.2019. у 11:00 ч)


Конкурсна документација

(објављено на сајту 07.05.2019. у 11:05 ч)


Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 12.06.2019. у 13:15 ч)


Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 27.06.2019. у 14.15 ч)006/2019 - Услуге штампања


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 13.05.2019. у 14:45 ч)

 

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

(објављено на сајту 28.05.2019. у 13:45 ч)

 

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

(објављено на сајту 12.06.2019. у 10.00 ч)


007/2019 - Медицинска и лабораторијска опрема


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 26.06.2019. у 10:45 ч)

 

Измена конкурсне документације

(објављено на сајту 27.06.2019. у 11:50 ч)

 

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

(објављено на сајту 09.07.2019. у 14:20)

 

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

(објављено на сајту 19.07.2019. у 11.00 ч)


008/2019 - Уплата добровољног пензијског доприноса


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 08.07.2019. у 10:45 ч)

 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 19.07.2019. у 14.00 ч)

 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 26.07.2019. у 10.45 ч)

 

009/2019 - Административна опрема


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 03.06.2019. у 12:00 ч)

 

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

(објављено на сајту 07.06.2019. у 12:40 ч)

 

Одлука о додели уговора - партија 1 

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Одлука о додели уговора - партија 4

Одлука о додели уговора - партија 5

Одлука о додели уговора - партија 6

(објављено на сајту 08.07.2019. у 13:12 ч)

 

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

Обавештење о закљученом уговору - партија 5

Обавештење о закљученом уговору - партија 6

(објављено на сајту 19.07.2019. у 11.00 ч)

 

010/2019 - Материјали за текуће поправке и одржавање зграда и објеката за потребе Електронског факултета у Нишу


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 07.08.2019. у 10:45 ч)

 

011/2019 - Рекламни материјал


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 07.08.2019. у 10:50 ч)

 

012/2019 - Намештај по мери


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 23.08.2019. у 13:00 ч)

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89