Font size

Јавне набавке из 2017.

 obavestenja


План јавних набавки


План јавних набавки за 2017. годину

(објављено на сајту 03.02.2017. у 14:00 ч)

Измена плана јавних набавки за 2017. годину

(објављено на сајту 11.10.2017. у 10:00 ч)001/2017 - Набавка добара - електричне енергије


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 06.02.2017. у 14:00 ч)

 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 15.03.2017. у 14.00 ч)

 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 12.04.2017. у 11.48ч)

 

002/2017 - Набавка добара - услуге ресторана

 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 20.02.2017. у 12:00 ч)


Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

(објављено на сајту 30.03.2017. у 11.10 ч)


Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

(објављено на сајту 06.06.2017. у 14.20ч)


 

003/2017 - Набавка добара - услуге штампања

 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 23.02.2017. у 14.23ч)

 

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

(објављено на сајту 09.03.2017. у 08.50 ч)


Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

(објављено на сајту 06.04.2017. у 11.50 ч)


 

004/2017 - Канцеларијски материјал


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 3.02.2017. у 10:44 ч)


Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

(објављено на сајту 16.03.2017. у 08.50 ч)

 

Обавештење о закљученом уговору-партија 1-канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору-партија 2-тонери

(објављено на сајту 06.04.2017. у 12.30 ч)


005/2017 - Грађевински, грађевинско занатски и

инсталатерски радови на адаптацији просторија и санацији

кровова и тераса


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 12.04.2017. у 10:40 ч)


Питања и одговори

(објављено на сајту 03.05.2017. у 11:34 ч)


Одлука о додели уговора

објављено на сајту 17.05.2017. у 12.42 ч)

 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 01.06.2017. у 10.45ч)006/2017 - Материјал за одржавање хигијене


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 30.03.2017. у 12.44 ч)

Питање и одговор

(објављено на сајту 31.03.2017. у 15:00 ч)


Измена документације

Обавештење о продужењу рока

Питања и одговори

(објављено на сајту 05.04.2017. у 13:20 ч)

 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 21.04.2017. у 14.32ч)


Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 23.05.2017. у 09.50ч)

 

007/2017 - Набавка добара - намирнице и напици


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 30.03.2017. у 13.10 ч)


Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 10.5.2017. у 10.50ч)


Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 23.05.2017. у 09.50ч)008/2017 - Административна опрема


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 03.05.2017. у 10.47 ч)


Допуна конкурсне документације

(објављено на сајту 15.05.2017. u 10.17 ч)


Допуна конкурсне документације бр. 2

Обавештење о продужењу рока

(објављено на сајту 31.05.2017. u 10.30 ч)


Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Одлука о додели уговора - партија 4

Одлука о додели уговора - партија 5

Одлука о додели уговора - партија 6

(објављено на сајту 16.06.2017. у 15.15 ч)


Обавештење о закљученом уговору-партија 1 Уградна опрема

Обавештење о закљученом уговору-партија 2 Рачунарска опрема

Обавештење о закљученом уговору-партија 3 Мрежна опрема

Обавештење о закљученом уговору-партија 4 Штампачи

Обавештење о закљученом уговору-партија 5 Електронска опрема

Обавештење о закљученом уговору-партија 6 Фотографска опрема

(објављено на сајту 07.07.2017. године у 11:06ч)


009/2017 - Намештај по мери

 

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 04.07.2017. у 13.40 ч)

Питања и одговори - 1

(објављено на сајту 14.07.2017. у 13.20 ч)

Питања и одговори - 2

(објављено на сајту 24.07.2017. у 10.40 ч)

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 11.08.2017. у 12.40 ч)


Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 30.08.2017. у 10.45ч)010/2017 - Материјали за текуће поправке и одржавање зграда и објеката


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 23.06.2017. у 14.10 ч)

Питања и одговори

(објављено на сајту 20.07.2017. у 10.30 ч)

Обавештење о продужењу рока

(објављено на сајту 20.07.2017. у 14.00ч)

 

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Одлука о додели уговора - партија 4

(објављено на сајту 03.08.2017. у 10.50 ч)


Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

(објављено на сајту 21.08.2017. године у 12:00 ч)011/2017 - Рекламни материјал


Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 15.08.2017. у 10.45 ч)


Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 20.09.2017. у 12.00 ч)

 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 03.10.2017. у 9.33 ч)012/17- Oсигурање студената

 

Позив  за јавну набавку

Конкурсна документација

(објављено на сајту 15.08.2017. у 11.32 ч)


Измена конкурсне документације

(објављено на сајту 07.08.2017. у 10:10 ч)

 

Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 31.08.2017. у 14.25 ч)

 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 25.09.2017. године у 14:40 ч)


013/17 - Адаптација хола М1 на Електронском факултету у Нишу


Позив за јавну набавку

(објављено на сајту 26.10.2017. у 13.24 ч)


Конкурсна документација

(објављено на сајту 26.10.2017. у 13.29 ч)


Измена конкурсне документације

(објављено на сајту 15.11.2017. у 08:05 ч)


Одлука о додели уговора

(објављено на сајту 27.11.2017. у 14.55 ч)

 

Обавештење о закљученом уговору

(објављено на сајту 12.12.2017. у 15.00 ч)


Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89