Font size

Одлука Савета Факултета о висини школарине на свим нивоима студија

obavestenje

 

 

Савет Електронског факултета у Нишу је на седници одржаној 24.05.2018. године  донео


О Д Л У К У

 

којом се утврђује годишња школарина за све нивое студија.

 

Одлуку можете преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89