Font size

Обавештење за студенте који уписују другу годину ОАС

obavestenje

 

Студентима I године Основних академских студија (први пут уписани школске 2016/2017. године) са остварених мање од 37 ЕСПБ бодова који се опредељују за предмете са II године на модулу Рачунарство и информатика биће одобрен избор предмета тек по завршетку уписа студената који су остварили услов за упис у наредну годину студија, у зависности од броја преосталих места на том модулу.

 

Приликом рангирања за евентуална преостала места користиће се следећи критеријуми:

  • положен испит Алгоритми и програмирање,
  • број остварених ЕСПБ бодова и
  • просечна оцена.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89