Font size

Овера пролећног семестра школске 2015/2016.године

obavestenje

 

Овера пролећног семестра (Основне Академске Студије и Мастер Академске Студије) за школску 2015/2016. годину почиње 13.06.2016. године и траје до 24.06.2016. године.
За оверу је потребно следеће:

  • СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ
  • ПОТПИСИ ИЗ СВИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ СЛУШАЈУ У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ
  • ДОКАЗ О УРАЂЕНОМ СИСТЕМАТСКОМ ПРЕГЛЕДУ ЗА СТУДЕНТЕ I и III ГОДИНЕ (САМО ЗА  СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА)
  • ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ.

 

Овера семестра ће се вршити по следећем распореду:

  • I и II година (Основне Академске и Мастер Академске Студије) 13,14,15 и 16.06.2016. године.
  • III и IV ГОДИНА 17, 20 и 21.06. 2016. године.

 

За све студенте који не овере семестар у предвиђеним терминима накнадни термини за оверу су 22,23, и 24.06.2016. године.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89