Font size

Обавештење о потребном броју ЕСПБ бодова за упис у наредну годину студија у школској 2015/2016. години

Студенти који су у школској 2014/2015. години остварили 48 ЕСПБ бодова могу се у школској 2015/2016. години уписати у наредну годину студија на терет буџета.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89