Font size

Обавештење о овери пролећног семестра школске 2014/2015. године

Овера пролећног семестра за школску 2014/2015. годину почиње 08.06.2015. године и траје до 19.06.2015. године. За оверу је потребно:

- семестрални лист,

- потписи из свих предмета који се слушају у пролећном семестру,

- доказ о урађеном систематском прегледу за студенте III године,

- за самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине.

Овера семестра ће се вршити по следећем распореду:

- I и II година (основне академске и мастер академске студије): од 08. до 11.06.2015. године.

-III и IV година: 12. и 15.06.2015. године.

За све студенте који не овере семестар у предвиђеним терминима накнадни термини за оверу су од 16. до 19.06.2015. године.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89