Font size

Обавештење о условима за упис у наредну годину студија школске 2014/2015. године

У наредну годину основних академских студија могу се на терет буџета уписати студенти који су остварили минимум 48 ЕСПБ, а као самофинансирајући студенти који су остварили минимум 37 ЕСПБ.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89