Font size

Обавештење о овери зимског и упису у летњи семестар школске 2012/2013. године

ОВЕРА ЗИМСКОГ И УПИС У ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2012/2013 ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ 21.01.2013. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 01.02.2013. ГОДИНЕ.

ЗА ОВЕРУ ЈЕ ПОТРЕБНО:

 - 2 ОБРАСЦА ЗА УПИС  

- СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ

- УПЛАТА У ИЗНОСУ ОД 1000,00 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА

- ПОТПИСИ ИЗ СВИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ СЛУШАЈУ У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ

- ДОКАЗ О УРАЂЕНОМ СИСТЕМАТСКОМ ПРЕГЛЕДУ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ.

ОВЕРА СЕМЕСТРА ЋЕ СЕ ВРШИТИ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

- I и II ГОДИНА 21, 22 и 23.01.2013. ГОДИНЕ

- III и IV ГОДИНА 24 и 25.01.2013. ГОДИНЕ

- V ГОДИНА 28 и 29.01.2013. ГОДИНЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ КОЈИ НЕ ОВЕРЕ СЕМЕСТАР У ПРЕДВИЂЕНИМ ТЕРМИНИМА.

НАКНАДНИ ТЕРМИНИ ЗА ОВЕРУ СУ 30, 31 и 01.02.2013.ГОДИНЕ.

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89