Font size

Конкурс за доделу стипендије Zumtobel Group

Zumtobel Group Србија расписује конкурс за доделу стипендија за школску 2018/2019. годину за студенте Електронског факултета.
На Конкурс се могу пријавити студенти који испуњавају следеће услове:
- да су држављани Републике Србије,
- да су редовни студенти треће године студија на државном факултету,
- да су редовни студенти са положеним испитима из претходних година студија са укупном просечном оценом једнаком или вишом од 7.50,
- да поседују активно знање енглеског језика,
- да поседују напредно знање коришћења MS Office пакета,
- да не примају стипендију, кредит или други облик субвенције на име трошкова школарине од другог даваоца,
- да у тренутку подношења захтева нису обновили више од једне године студија.

Дефинисани критеријуми за доделу стипендије обухватају следеће:
- успех на факултету (висина просечне оцене свих положених испита и динамика студирања),
- познавање енглеског језика,
- професионални интервју (реализован од стране HR одељења и експерта у струци, предвиђен за кандидате који уђу у ужи избор).

Документација коју студент доставља:
- уверење о држављанству,
- кратка биографија (CV) са фотографијом,
- доказ о уписаној години студија са списком положених предмета и просечном оценом у току студирања,
- опционо: сертификати о додатним курсевима (енглески, MS Office).
Обавеза стипендираног студента је :
- да активно учествује у додељеним пројектима,
- да редовно упише наредну годину студија,
- да редовно полаже испите и доставља доказ о положеним испитима,
- да по завршетку студирања настави рад код послодавца у временском периоду који је најмање једнак периоду стипендирања (на радном месту које одговара његовој стручној спреми).

Детаљи стипендирања биће уређени посебним уговором између стипендисте и послодавца.
Појединачна стипендија износи 20.000 РСД месечно у 10 једнаких месечних рата по години студирања.
Документација се доставља Продекану за наставу Електронског Факултета до 30.06.2018.

 

Документ се може преузети са следећег линка.

 

ZG Lighting SRB d.o.o.

Крунска 73

СРБ – 11000 Београд

Србија

Пиб : 109939748

Матични број: 21271179

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89