Font size

ЕРАСМУС + конкурс за момобилности наставника и административног особља Електронског факултета на Техничком универзитету у Биалистоку, Пољска

Универзитет у Нишу позива заинтересоване наставнике и административно особље са Електронског факултета у Нишу на Техничком универзитету у Биалистоку, Пољска.

Рок за пријаву на конкурс је 20. март 2016. године.

Информације у вези са пријављивањем и условима конкурса можете погледати на следећем линку:

https://ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-za-stipendiranje-studenata-na-tehnoloshkom-univerzitetu-u-bialistoku-poljska 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89