Font size

Правилник о додели признања и награда студентима

Ha основу члана 15. и 18. Статута Електронског факултета у Нишу и предлога Комисије за награде и одликовања, Савет Електронског факултета у Нишу донео је на седници одржаној дана 04.11.2013. године

 

Правилник о додели признања и награда студентима Електронског факултета у Нишу
 

Правилник је, на основу члана 53. Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/05, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и члана 15. Статута Електронског факултета у Нишу, усвојио Савет Електронског факултета у Нишу на седници одржаној 04.11.2013. године.

 

Правилник можете преузети овде: Правилник

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89