Font size

Обавештење о овери пролећног семестра школске 2012/2013. године

Овера пролећног семестра школске 2012/2013. године почиње 10.06.2013. године и траје до 21.06.2013. године. За оверу је потребно следеће:

-СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ,

-ПОТПИСИ ИЗ СВИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ СЛУШАЈУ У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ,

-ДОКАЗ О УРАЂЕНОМ СИСТЕМАТСКОМ ПРЕГЛЕДУ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ,

-ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ.

-СТУДЕНТИ МАСТЕР СТУДИЈА ТАКОЂЕ ОВЕРАВАЈУ ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР.

Овера семестра ће се вршити по следећем распореду:

-I и II година основних академских студија и I година мастер студија 10,11 и 12.06.2013. године,

-III и IV година 13,14 и 17.06.2013. године,

-V година 18 и 19.06.2013. године.

За све студенте који не овере семестар у предвиђеним терминима накнадни термини за оверу семестра су 20.06.2013. и 21.06.2013. године.

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89