Font size

Размена студената у оквиру програма "МЕВЛАНА" - јавни позив

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
објављује


Јавни Позив


за пријављивање заинтересованих студената основних академских, мастер и докторских студија за учешће у размени студената у оквиру Програма „МЕВЛАНА“ са Ондокуз Мајис Универзитетом из Самсуна у Турској
http://mevlanafoundation.com


1. Размена студената у оквиру Програма „МЕВЛАНА“ реализоваће се у складу са Протоколом о програму размене „МЕВЛАНА“ који су потписали ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић и ректор Ондокуз Мајис Универзитета, проф. др Хусеyин Акан 26. марта 2013. године.
2. Право на учешће у размени имају студенти академских студија Универзитета у Нишу, осим студената прве и завршне године студија на основним академским студијама.
3. Занитересовани студенти треба да поднесу писмени захтев декану свог Факултета, најкасније до 01. јуна 2013. године.
4. Декан Факултета доставља Универзитету у Нишу предлог студената за размену, са подацима о студенту и доказима о реализованим студентским обавезама предложеног студента (датум усписа студента на студија, садашњи статус студента - школска година и семестар, оверен списак положених испита са оценама, писмени захтев студента да жели да учесвтује у размени под условима из овог јавног позива).
5. Избор кандидата који ће бити упућени на студије на Ондокуз Мајис Универзитет, обавиће Комисија за наставу Универзитета у Нишу, на предлог декана Факултета.
6. Студенти који буду упућени на размену, укључиће се у наставни процес на одговарајућем факултету Ондокуз Мајис Универзитета, од 1. октобра 2013. године до 30. септембра 2014. године.
7. Ондокуз Мајис Универзитет одобрава стипендију студенту који буде упићен на размену, из које студент треба да плати трошкове путовања, смештаја и исхране.
8. Језик студија на Ондокуз Мајис Универзитету је турски. Студент мора да има потврду о знању турског језика или да полаже испит из турког језика ради укључивања у наставу.
9. Студент је обавезан да након окончања два семестра на Ондокуз Мајис Универзитету достави Факултету који га је предложио за размену одговарајуће доказе о реализованим студентским обавезама и о пложеним испитима.
10. Факултет Универзитета у Нишу који предложи студенте за размену, признаје студенту два семестра студија као и положене испите на Ондокуз Мајис Универзитету, без спровођења поступка признавања стране високошколске исправе.
11. Научне области, врсте и нивои студија, број студената и укупно трајање размене дати су у табели:


Шифра

Име научне области

Основне акад. студије

Мастер

Докторске студије

Матична институција

Институција домаћин

Број студената

Трајање размене (семестри)

06

Инжењерство, Технологија

5

2

2

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

9

2 семестра

01

Пољопривредне науке

7

5

5

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

17

2 семестра

12

Медицинске науке

7

5

5

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

17

2 семестра

11

Математика, Информатика

3

2

2

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

7

2 семестра

03

Уметност и дизајн

2

2

2

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

6

2 семестра

16

Друге области студија

2

2

2

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

6

2 семестра

14

Друштвене науке

3

2

2

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

7

2 семестра

13

Природне науке

3

2

2

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

7

2 семестра

08

Хуманистичке науке

5

2

2

Универзитет у Нишу

Ондокуз Мајис Универзитет

9

2 семестра

 

 

У Нишу, 24. мај 2013. године.Р Е К Т О Р

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Проф. др Драган Антић

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89