Font size

Важно обавештење за изборне предмете у пролећном семестру школске 2011/2012. године

Списак изборних предмета који се неће слушати у пролећном семестру школске 2011/2012. год.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 1. ПЛАНИРАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ МРЕЖА (ЕЕН, X СЕМ.)
 2. ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ (ЕЕН, X СЕМ.)
 3. ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (ЕЕН, IV СЕМ.)
 4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА КАБЛОВСКА ТЕХНИКА (ЕЕН, VI СЕМ.)

МИКРОЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОСИСТЕМИ

 1. ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА (МИМ, VIII СЕМ.)

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 1. МИКРОКОНТРОЛЕРИ (РИ, X СЕМ.)
 2. СЕНЗОРИ, ПРЕТВАРАЧИ И АКТУАТОРИ (РИ, X СЕМ.)
 3. МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ (РИ, X СЕМ.)

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

 1. ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (Т, X СЕМ.)
 2. ИНТЕГРИСАНА ОПТИКА (Т, VIII СЕМ.)
 3. РАДИОТЕХНИКА (Т, VIII СЕМ.)
 4. БЕЖИЧНЕ ПРИСТУПНЕ МРЕЖЕ (Т, VIII СЕМ.)
 5. БАЗЕ ПОДАТАКА (Т, VIII СЕМ.)

УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА

 1. ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ (УС, VIII СЕМ.)
 2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ (УС, VIII ,X СЕМ.)
 3. ИНТЕЛИГЕНТНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (УС, X СЕМ.)
 4. ТЕЛЕМЕТРИЈА (УС, X СЕМ.)
 5. УГРАЂЕНИ РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ (УС, X СЕМ.)
 6. СТРАТЕГИЈЕ И ПЛАНИРАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (УС, X СЕМ.)
 7. ИНДУСТРИЈСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (УС, VIII СЕМ.)
 8. ТЕХНИКЕ ПРЕНОСА ПОДАТАКА (УС, VIII СЕМ.)
 9. МУЛТИВАРИЈАБИЛНИ СИСТЕМИ (УС, VIII СЕМ.)
 10. МАТЕМАТИЧКИ МЕТОДИ (УПС, IV СЕМ.)
 11. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (УПС, VI СЕМ.)
 12. ОСНОВИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ (УПС, VI СЕМ.)
 13. МИКРОРАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ (УПС, VI СЕМ.)

ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕСОРСКА ТЕХНИКА

 1. МИКРОАРХИТЕКТУРЕ (ЕМТ, VI СЕМ.)

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ И МИКРОСИСТЕМИ

 1. МИКРОПРОЦЕСОРСКА ТЕХНИКА (ЕКМ, VI СЕМ.)

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ИЗАБРАЛИ НАВЕДЕНЕ ПРЕДМЕТЕ ДА СЕ ЈАВЕ СЛУЖБИ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА НАЈКАСНИЈЕ ДО 22.02.2012.ГОДИНЕ.

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

 

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89