Font size

Обавештење о настави за време Априлског рока

obavestenje

За време трајања Априлског испитног рока (од 18. до 23.04.2016. године) неће се изводити настава.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89