Font size

Обавештење о почетку наставе на старијим годинама у јесењем семестру школске 2013/2014. године

Настава за студенте II, III, IV, и V године у јесењем семестру за школску 2013/2014. годину почиње 14. 10. 2013. године.

Електронски факултет Ниш

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89