Font size

Распоред часова за пролећни семестар школске 2012/2013. године

Објављена је коначна верзија распореда часова за пролећни семестар школске 2012/2013. године.


Академске студије - нови програм

Профил / Студијска група

Семестар

pdf-iconpdf calendar-iconkalendar ics-iconics

Сви профили

gr. A/B/C pdfII

гр. А calendar-iconics-icon

гр. Б calendar-iconics-icon

гр. Ц calendar-iconics-icon

Студијска група Електроника и микропроцесорска техника

pdfIV

calendar-iconics-icon

pdfVI

calendar-iconics-icon

pdfVIII

calendar-iconics-icon

Студијска група Електроенергетика

pdfIV

гр.1 calendar-iconics-icon

гр.2 calendar-iconics-icon

 pdfVI

calendar-iconics-icon

pdfVIII

calendar-iconics-icon

Студијска група Електронске компоненте и микросистеми

pdfIV

calendar-iconics-icon

pdfVI

calendar-iconics-icon

pdfVIII

calendar-iconics-icon

Студијска група Рачунарство и информатика

pdfIV

гр.1 calendar-iconics-icon

гр.2 calendar-iconics-icon

pdfVI

calendar-iconics-icon

pdfVIII

calendar-iconics-icon

Студијска група Телекомуникације

pdfIV

calendar-iconics-icon

pdfVI

calendar-iconics-icon

pdfVIII

calendar-iconics-icon

Студијска група Управљање системима

pdfIV

calendar-iconics-icon

pdfVI

calendar-iconics-icon

pdfVIII

calendar-iconics-icon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Академске студије - стари програм

Студијска група
Семестар

Студијска група Електроника

pdfVIII

calendar-iconics-icon

pdfX

calendar-iconics-icon

Студијска група Електроенергетика

pdfVIII

calendar-iconics-icon

pdfX

calendar-iconics-icon

Студијска група Електрометрологија и менаџмент квалитета        

pdfVIII

calendar-iconics-icon

pdfX

Студијска група Микроелектроника и микросистеми

pdfVIII

calendar-iconics-icon

pdfX

calendar-iconics-icon

Студијска група Рачунарство и информатика

pdfVIII

calendar-iconics-icon

 pdfX

calendar-iconics-icon

Студијска група Телекомуникације

pdfVIII

calendar-iconics-icon

 pdfX

calendar-iconics-icon

Студијска група Управљање системима

pdfVIII

calendar-iconics-icon

 pdfX

calendar-iconics-icon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Струковне студије

Профил Семестар
Сви профили

pdfII

calendar-icon ics-icon

pdfIV

 calendar-iconics-icon

pdfVI

calendar-iconics-icon


Мастер студије

Студијска група
Семестар

Студијска група Електроника и микропроцесорска техника

pdfII

Студијска група Електроенергетика     

pdfII

Студијска група Рачунарство и информатика

pdfII

Студијска група Телекомуникације

pdfII

calendar-iconics-icon

Студијска група Управљање системима

pdfII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда:

pdf-icon - преузми/погледај pdf

calendar-icon - погледај календар

ics-icon - преузми ics фајл

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89