Font size

Овера пролећног семестра за студенте мастер студија

master

 

Овера пролећног семестра за студенте мастер академских студија за школску 2017/2018. годину почиње 18.06.2018. године и траје до 22.06.2018. године.

 

За оверу је потребно:

  • семестрални лист
  • потписи из свих предмета који се слушају у пролећном семестру
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89