Font size

Документација за упис студената у I годину мастер академских студија

master

 

Упис студената у I годину мастер академских студија за школску 2017/2018. годину почиње 27.10.2017. године и траје до 31.10.2017. године у времену од 10 до 14 сати.

 

За упис је потребна следећа документација:

  • оверене фотокопије докумената (уколико је кандидат приликом пријаве приложио неоверене фотокопије),
  • индекс,
  • 2 обрасца за упис (индекс и обрасце добијате на шалтеру студентске службе),
  • уплата у износу од 5.537,50 динара на жиро рачун факултета (840-1721666-89),
  • 2 фотографије 3,5 x 4,5 цм,
  • списак изборних предмета за први семестар.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89