Font size

Упис студената у прву годину мастер академских студија школске 2017/2018. године

master

 

Електронски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2017/2018. године 270 студената који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија школске 2017/2018. године (Службени гласник РС број 53/17) и 82 самофинансирајућа студента сагласно актима Факултета, на следећим акредитованим студијским програмима: 

 

Студијски програм

број студената из буџета РС

број самофинансирајућих студената

Укупно

Електроенергетика

45

19

64

Електроника и микросистеми

45

19

64

Рачунарство и информатика

90

6

96

Телекомуникације

45

19

64

Управљање системима

45

19

64

УКУПНО

270

82

352

 

На мастер академске студије може се уписати лице које има:

  1. завршене акредитоване студијске програме основних академских студија у земљи и иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и рачунарства;
  2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на Електронском или сродним факултетима који су реализовали наставне програме у области Електротехнике и рачунарства.

Кандидати који су завршили претходне студије које нису у потпуности компатибилне студијском програму мастер академских студија за који конкуришу могу полагати допунске испите чији садржај је утврђен општим актом Факултета, а на основу курикулума студијских програма акредитованих мастер академских студија на Факултету.

Лица заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом:

  • фотокопија дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
  • уверење о положеним испитима,
  • очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте и
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 3.000,00 динара уплаћених на жиро рачун Електронског факултета број: 840-1721666-89 (уплата се може обавити и на шалтеру ПОШТЕ у приземљу факултета).

Школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 евра.

Заједнички конкурс Универзитета у Нишу за упис студената у прву годину мастер академских студија можете преузети овде: конкурс

Конкурс за упис студената у прву годину мастер академских Електронског факултета можете преузети овде: конкурс

Пријављивање кандидата за упис 270 студената који се финансирају из буџета и 82 самофинансирајућа студента у прву годину Мастер академских студија на Електронском факултету у Нишу школске 2017/2018. године обавиће се у периоду од 9. до 20. октобра 2017. године на шалтеру Службе за студентска питања од 10 до 14 часова.

Списак пријављених кандидата биће објављен 23.10.2017. године до 12 часова.

Приговоре на списак пријављених кандидата доставити у писаној форми на шалтеру Службе за студентска питања дана 24.10.2017. године до 12 часова.

Разматрање приспелих приговора обавиће Комисија истог дана од 12 до 13 сати.

Коригован списак биће објављен до 14 часова.

Прелиминарна ранг листа кандидата који су остварили услов за упис са бројем признатих ЕСПБ бодова од стране Комисије за вредновање студијских програма биће објављен дана 25.10.2017. године до 12 сати.

Приговоре на прелиминарну ранг листу кандидата доставити у писаној форми на шалтеру Службе за студентска питања дана 26.10.2017. године до 12 часова. Одлука декана о приговорима биће објављена истог дана.

Коначна ранг листа кандидата који су стекли право да се упишу на Мастер академске студије биће објављена дана 27.10.2017. године до 10 часова.

Упис примљених кандидата биће 27, 30. и 31.10.2017. године у времену од 10 до 14 часова.

Сва потребна обавештења у вези уписа биће објављена најкасније до 27.10.2017. године у 10.00 сати.

Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 018/529-623 и 588-414 или на E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89